105’i Hemşire 117 Sağlık Personeli alımı

0
33
Havadist.com Şimdiki Haberler Listesi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde meskenine gerçek yürüyen S.K ...

105’i Hemşire 117 Sağlık Personeli alımı

Unvan Adet Öğrenim

Durumu

Aranılan Nitelikler
Hemşire 30 Lisans Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
Hemşire 10 Lise Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında yenidoğan yoğun bakım servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Hemşire 10 Lise Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında çocuk servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve

SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.

Hemşire 25 Lise Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında dahiliye servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve

SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.

Hemşire 25 Lise Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında cerrahi servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve

SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.

Hemşire 5 Lise Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında jinekoloji veya obstetri servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Anestezi

Teknikeri

2 Ön lisans Anestezi bölümü ön lisans programından mezun olmak.

Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.

Acil Tıp Teknikeri 1 Ön lisans ilk ve acil yardım bölümü ön lisans programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Radyoloji

Teknikeri

1 Ön lisans Tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü ön lisans programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Laboratuvar

Teknikeri

1 Ön lisans Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü ön lisans programından mezun olmak. Üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az 1 yıl çalışmış olmak ve bu çalışmışlığını ilgili kurumca ve SGK sigorta belgesi ile belgelendirmek.
Fizyoterapist 2 Lisans Fizyoterapi ve rehabilitasyonu bölümü lisans mezunu olmak.
Eczacı* 4 Lisans Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.
Psikolog 1 Lisans Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

*Eczacı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup adaylar mülakat yolu ile alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

1. Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

2. Adaylar mezuniyetine göre lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, meslek lisesi mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3. Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

1. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. Belirtilen özel şartları, ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi

3- İlgili 2016 KPSS Sonuç Belgesi

4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu

5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı

6- SGK Hizmet Cetveli veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli

7- Adli sicil kaydı

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here