11 Branş Acil Serviste Artık Nöbet Tutacak

11 Branş Acil Serviste Artık Nöbet Tutacak

Hastanelerdeki acil servislerdeki saat düzenlemelerinden sonra yeni değişiklikler geldi. Buna göre acil servisler ana yollara yakın olacak; hastanelerdeki görüntüleme, laboratuvar, ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve morga ulaşıma uygun bağlantısı olan bir konumda kurulacak.

NÖBETÇİ ECZANELER GÖSTERİLECEK

Düzenlemede hasta yakınları da düşünüldü. Acil servislerde temiz hava ve havalandırma imkânları sağlanacak. Acil servis tefrişat, renk, döşeme ve düzeninin çalışan, hasta ve yakınlarının konforuna uygun olması gerekecek. Ayrıca hastane girişinde acil servisin yerini gösteren, yeteri kadar büyüklükte ve geceleri de okunabilecek şekilde beyaz zemin üzerine kırmızı yazı ile ışıklandırılmış, yönlendirme levhaları bulunacak. Lüzumu hâlinde bu levhalara ek olarak uluslararası kabul gören yabancı bir dilde de yönlendirme tabelaları eklenecek. Acil servislerde ışıklandırmalı bir levha ile nöbetçi eczaneleri gösterir liste acil servislerin kolaylıkla görülebilecek bir yerine asılacak.

BEKLEMEYE SON: HASTA ARTARSA SERVİS İMKANI ARTACAK

Acil serviste ilk muayene için bekleme süresi 45 dakikayı geçen acil servisler, özel öneme sahip acil servisler, günlük ortalama ambulansla hasta alma sayısı 5 (beş)’ten fazla olan acil servisler “Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis” olarak tanımlanacak.

Acil servise başvuran hastaların eş zamanlı sayı artışı olduğu ve bekleme süresinin uzadığı durumlarda, sorumlu idareci tarafından ek mekân ve ek insan kaynağı acil servis dışı hizmet birimlerinden sağlanarak, acil servis imkânları hemen artırılacak.

İŞLEMLER HIZLI BİTECEK

Acil servise başvuran tüm hastaların önceliğin belirlenmesi işlemleri en kısa sürede tamamlanacak. Bunu takiben tıbbi durumları dikkate alınarak tanı ve tedavi işlemleri için sıraya konulacak ve muayeneye başlanacak.

Bekleme süresince hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, acil servis yeşil alanı ve sarı alanı yakınlarında hasta yakınları için bekleme salonu/salonları, bilgilendirme bankosu ve personeli ile gerekli olanaklar sağlanacak.

HASTA YAKINLARINA ODA

Acil servislerde hastaların ruh sağlığını olumsuz etkileyecek travmatik görüntülerden uzak tutulması için gerekli düzenlemeler yapılır. Acil serviste hastalar ilgili tabip tarafından, hemşire ve tabibin lüzum görmesi hâlinde hasta refakatçisi eşliğinde muayene edilecek. Acil servislerde hasta ve yakınlarına herhangi bir numune veya istek taşıması yaptırılmayacak. Ayrıca lüzumu hâlinde hasta hakkında yapılacak özel görüşmeler için refakatçılara ayrı bir oda tahsis edilecek.

ŞİDDETE DE ÖNLEM

Acil servislerde hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliği için sağlık tesisi yönetimlerince yeterli sayıda güvenlik kamerası desteği sağlanacak. Ancak burada hasta mahremiyeti de gözetilecek. Güvenlik kamera görüntüleri 2 ay saklanacak.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA DÜZENLEME

Öncelikli Takip ve Özellikli Planlama Gerektiren Acil Servis bulunan hastanelerde, öncelikle acil tıp uzmanı veya cerrahi branşlardan olan bir baştabip yardımcısı, acil servisten sorumlu baştabip yardımcısı olarak görevlendirilecek. Sağlık tesislerinde çalışan personelin, görevleri esnasında görev tanımına ve Bakanlık tarafından belirlenen çalışma elbiseleri mevzuatına uygun olarak giyinmeleri ve tanıtım kartı kullanmaları zorunlu olacak. Uygun görülen durumlarda, acil servise araçla gelen hastaların araçları için araç park imkânları ve kolaylıkları sunulacak.

11 BRANŞA ZORUNLU NÖBET

Kadrosunda beş ve daha fazla acil tıp uzmanı bulunan sağlık tesislerinde 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı acil servis sorumlu tabip nöbeti tutulacak.

Ayrıca iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, kulak burun boğaz hastalıkları ile ortopedi ve travmatoloji, kardiyoloji, nöroloji, anestezi ve reanimasyon, aile hekimliği branşlarından hekimler mutlaka acil serviste nöbet tutacak.

24 SAAT KESİNTİSİZ HİZMET

Özel sağlık tesislerinde acil servis hizmetleri 24 saat kesintisiz sürecek Kamu ve özel tüm sağlık tesisleri ve kuruluşları kendilerine başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakmaksızın kabul edilecek.

Acil servisler için il sağlık müdürlükleri altı ayda bir denetim yapacak, eksik gördükleri takdirde tedbir alıp Sağlık Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlıkça yapılan değerlendirmeye göre bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında ilgili mevzuatına göre gerekli idari işlemler yapılacak.