2017/5 Sözleşmeli Atananlar İçin

0
26
Havadist.com Yeni Haberler Listesi Fethiye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hasebiyle konvoy düzenlendi ...

2017/5 Sözleşmeli Atananlar İçin

KPSS–2017/5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

SAĞLIK BAKANLIĞI
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
(EK–1)
KPSS–2017/5
GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, adres bildirimi, görevini devamlı
yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı, adli sicil kaydı yazılı
beyanı ve erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını içeren (Ek–2)
Form,
b) Diploma aslı veya noter onaylı örneği, diplomanın henüz düzenlenmemiş olması
halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere ilgili kurumlarca usulüne göre düzenlenmiş, daha
sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgeler,
c) Mezuniyet durumunu gösteren https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-mezunbelgesi-sorgulama
(e-Devlet) internet adresinden alınan mezun belgesi, (Lisans ve Ön lisans
mezunları için)
ç) KPSS-2017/5 yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
d) 2 adet vesikalık fotoğraf,
e) Mal Bildirim Beyannamesi, (Doldurulup kapalı zarf içinde teslim edilecektir.)
 Adaylardan istenen diploma ve diğer belgelerin suretleri, asılları adaylarca ibraz
edilmesi kaydıyla başvuru komisyonları tarafından tasdik edilerek işleme alınacaktır.

Ayrıntılar için Tıklayınız
AÇIKLAMA VE UYARILAR
1- Adaydan, kimlik bilgilerine ilişkin olarak ayrıca bir bilgi veya belge istenmeyecek
ancak bu beyanının teyidi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı
nüfus cüzdanı aslını göstermesi talep edilecektir.
2- Adayların kimlik ve adres bilgilerine ilişkin beyanlarının doğruluğu Kimlik
Paylaşım Sistemi aracılığıyla araştırılacak, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı
beyanlarının doğruluğu, yetkili adli ve askeri mercilerden alınacak bilgilerle teyit edilecektir.
3- Adayların e-Devlet internet adresinden almış oldukları mezun belgelerine ait
“Belge Doğrulama” işlemi ilgili başvuru komisyonları tarafından
https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama internet adresinden T.C Kimlik Numarası ve
belge üzerinde bulunan barkod numarası ile yapılacaktır.
4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler göreve başlatılmayacak, göreve
başlatılmış olanların hizmet sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında,
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here