2018 Ocak Sendika Yardımı Ne Kadar Oldu?

2018 Ocak Sendika Yardımı Ne Kadar Oldu?

Sendikaya üye olanlarının aldığı sendika yardımı arttı. Toplu sözleşme döneminde güncellenen sendika yardımı ocak 2018 den itibaren ödenecek.
3 ayda bir ödenen sendika yardımını herhangi bir sendika üyesi olan memurlar alabilir. Peki bu sendika parası nasıl hesaplanıyor.
Sendika kesintisi miktarı  4688 sayılı Kanuna göre, damga vergisi hariç brüt gelir toplamına sendika tüzüğünde yer alan oranın uygulanması suretiyle bulunmaktadır.
2018 Ocak döneminde, ilgili kamu çalışanlarına  aylık maaşlarıyla birlikte ve kapsamdaki memurların tamamına aynı miktarda olmak üzere toplu sözleşme ikramiyesi sendika yardımı ödenecek. Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak uygulanacak aylık katsayısının 750 gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden damga vergisi kesilmek suretiyle belirlenecek tutar, 3 aylık toplu sözleşme ikramiyesi sendika yardımı olarak ödenecektir.
Toplu Sözleşme İkramiyesi Göstegesi x Memur Maaş Katsayısı
750×0,10855=81,41 TL.