2018 Sağlık Personeli İçin Ne İfade Etti.

2018 Sağlık Personeli İçin Ne İfade Etti.

Sağlık personeli bir çok beklenti ile 2018 yılına girdi çünkü seçimler dolayısıyla bir çok vaad verilmişti. Sağlık personelinin bir çok sıkıntılı konusu varken sonuç almak için sağlık personelleri sesini duyurmaya çalıştı.

1-Sağlık Bakanı Değişti. İşte yeni sağlık bakanımızın bilgileri

2-Yıpranma Payı
HAYAL KIRIKLIĞI YILI: 2018 yılı sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle hayal kırıklıkları ile dolu bir yıl olmuştur. Yetersiz ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan yasal düzenlemeler nedeni ile sağlık çalışanları umutsuzluğa sürüklenmiştir. Yıpranma payı hakkı ve emeklilik koşullarının iyileştirilmesi için yasal düzenlemeler tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde çıkarılmamış, çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmıştır.

Yıpranma payı çıktı fakat beklentileri karşılamadı bir tane sağlık personeli yıpranma payından memnun kalmadı. 5 yıla 1 yıl yıpranma payı beklerken tam bir fiyasko çıktı. işte yıpranma payının bütün tarafları

3-ÜCRETLER ENFLASYONDA ERİDİ: “7 gün 24 saat büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan sağlık emekçileri, 2018 yılında hak ettikleri ücrete kavuşmak bir yana; ücretler, son 15 yılın rekorunu kıran enflasyon karşısında erimiştir. Acil servislere yığılmaların önüne geçilemediği 2018 yılında, vatandaşlarımız sağlık için cebinden daha çok para harcamıştır. Buna karşın siyasi iktidar, Sağlık Bakanlığı 2019 bütçesinin yüzde 12,7’sini şehir hastaneleri üzerinden kendi sermaye gruplarına aktarmıştır.

4-EK GÖSTERGE SÖZÜ TUTULMADI: Personel açığı 2018’de de kapatılamamış, sağlık çalışanları batı ülkelerindeki meslektaşlarına göre daha az kazanıp daha çok çalışmışlardır. Üstelik 2018 yılında döner sermaye katkı payları ödenemez hale gelmiştir. Seçim öncesi vaat edile 3600 ek gösterge sözü yine tutulmamıştır. Sağlık çalışanları, aşırı ve düzensiz çalışma, ücret yetersizliği ve adaletsizliği, çalışma barışının bozulması, mesleki tatminsizlik, meslekte yükselmelerde kayırmacılık, liyakatin dikkate alınmaması, çalışma koşullarının sürekli değişmesi, güvencesizlik, gelecek kaygısı ve şiddet nedeniyle 2018 yılında da tükenmişlikten kurtulamamıştır.

Eğer 3600 ek gösterge çıksaydı ne olacaktı?

5-SAĞLIKTA ŞİDDET DEVAM EDİYOR: Bir hekimin başından vurularak öldürüldüğü 2018 yılında sağlıkta şiddet artarak devam etmiş, siyasi iktidarın çıkardığı şiddet yasası da sağlık çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır.

6-Sabit Ek Ödeme ve Döner Sermaye Nerede

Sağlık Personelin sabit ek ödemesinin emekliliğe yansıtılmaması durumu komik bir hale geldi. 2500 TL maaş alan sağlık personeli var üzerine 1000 TL sabit ek ödeme alsa da bu emekliliğine yansımayacak. Artık hastaneler döner sermaye veremez hale geldi. Sağlık personeli döner sermayeyi unuttu.

7-Atama bekleyen sağlık personeli

2018 yılında yeterli atama bulamasa da 2019 yılından ümitli fakat hala atanacak personel sayısı belli olmadı.