2018 Yılında Maaş Artışı Olacak Branşlar

0
33

2018 Yılında Maaş Artışı Olacak Branşlar

1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olarak yapılacak olan genel maaş zammı dışında, kamu görevlilerinin bazılarına ilave maaş artışı da yapılacak.

Kamu görevlilerinin aylık ücretleri 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olarak %4 oranında artacak ve 2017 yılının ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranının %4’ten fazla çıkması halinde fazla çıkan kısım kadar da enflasyon farkı zammı yapılacak.

Öte yandan, bu genel maaş artışının dışında 4.Dönem Toplu Sözleşme hükümleri kamu görevlilerinden bazılarına (ek ödeme/yan ödeme/tazminat artışı yoluyla)  ilave maaş artışı da yapılacak.

Ocak ayından itibaren maaşına ilave artış yapılanlar

2018 Ocak ayından geçerli olarak ilave maaş artışı alacak olan kamu görevlileri ve aylık net maaşlarına yapılan ilave artış miktarı şöyle (enflasyon farkı artışı dikkate alınmamış ve gelir vergisi oranı %15 olarak uygulanmıştır) olacak.

Toplu sözleşmede kazanılan haklar için tıklayınız

**Tazminatları artacak olanlar

Unvan Tazminat Oranındaki Artış 2018 yılının ilk yarısında net maaşa etkisi
1/10/2008 öncesi işe girenler 1/10/2008 ve sonrası işe girenler
-KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri 10 Puan 101 TL 89 TL
-Şef 3 Puan 30 TL 27 TL
-Mübaşir 2 Puan 20 TL 18 TL
-İcra memuru (yerel yönetim hizmet kolunda olup da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan kurumlarda) 10 Puan 101 TL 89 TL
-Murakıp (DHS) 3 Puan 30 TL 27 TL
-KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri 10 Puan 101 TL 89 TL

**Yan ödemesi artacak olanlar

Unvan Yan ödeme puanındaki artış 2018 yılının ilk yarısında net maaşa etkisi
-İtfaiye personeli Yan ödeme puanları %50 artacak 10 TL
-Zabıta personeli Yan ödeme puanları %50 artacak 10 TL
-Veznedar Mali Sorumluluk Zammı puanı %50 artacak 10 TL
-Sağlık Teknikeri İş Riski Zammı 1500 Puan artacak 43 TL
-Arama Kurtarma Teknisyeni (AFAD) İş Riski Zammı 600 Puan artacak 17 TL
-Ölçü ve Ayar Memuru İş Riski Zammı 600 Puan artacak 17 TL
-Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personeli Yan ödeme puanları %20 artacak (Unvanlara göre değişen miktarlarda maaşı etkileyecek)

**Ek ödemesi artacak olanlar

Unvan Ek ödeme oranındaki artış 2018 yılının ilk yarısında net maaşa etkisi*
-Yabancı uyrukluların yaşadığı AFAD kamplarındaki sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel (sözleşmeli personel dahil) 20 puan 201 TL
-Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde, (AFAD kampları dışındaki)  sağlık tesislerinde görev yapan tabip dışı personel(sözleşmeli personel dahil) 30 puan 302 TL
-Yaşlı, ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında fiilen görev yapan Devlet memurları 10 puan 101 TL
-T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklarının 399’a tabi sözleşmeli; tren teşkil memuru, hareket memuru, vagon teknisyeni ve revizör 10 puan 101 TL
-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bölge müdürlükleri personelinden, tehlikeli madde denetimi yapma sertifikası sahibi olup tehlikeli madde denetimi yapan memurlar 20 puan 201 TL
-Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapan mühendisler 5 puan 50 TL
-Karakaya, Ermenek ve Gezende hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan EÜAŞ personeli 10 puan 101 TL
-Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki Kuramlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak alınıp, üç yıllık yetişme dönemim takiben özel yeterlilik sınavı ile uzman kadrosuna atanmış olanlar 25 puan 252 TL
-KİT’lerde sözleşmeli; teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman ve şehir plancısı 12 puan 121 TL
-Tabip ve diş tabipleri 12 puan 121 TL

* Ek ödemesi döner sermayeden ödenenler için yapılan artışın aylık net maaşa etkisi hesaplanırken gelir vergisi dikkate alınmamıştır.

Ayrıca;

*DHMİ’de 399 sayılı KHK 3/b ve 3/c kapsamındaki personele, haklarında geçerli olan ek ödeme yerine, ek ödemelerinin %200’ü oranında ilave havacılık tazminatı ödenecek.

*TEİAŞ Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya görevi yapan teknik personelin temel ücretlerine 120 TL ilave edilmesi yerine ek ödemeleri 15 puan fazla ödenecek.

*4/C personelin ek ödeme göstergesi 600 puan arttı

memurunyeri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here