2018’de Nöbet ve İcap Ücreti En fazla Ne Kadar Ödeniyor 

0
36

2018’de Nöbet ve İcap Ücreti En fazla Ne Kadar Ödeniyor

Nöbet ücreti Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutan personele, tuttukları nöbetin izinle karşılanmayan kısmının her 1 saati karşılığında, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet göstergesi rakamının aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan tutarda “Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

Ayrıca, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlar ile yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve tıpta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar da nöbet ücreti uygulamasından yararlanabiliyor.

Nöbet ücreti; yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler karşılığında %50 artırımlı ödenirken, dini bayram günlerinde tutulan nöbetler için ise %20 artırımlı hesaplanıyor. Nöbet ücreti ödenebilmesi için kesintisiz en az 6 saat nöbet tutulması gerekmekte olup, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde görev yapanlara ayda en çok 60 saat karşılığında, diğer yerlerde görev yapanlara ise ayda en çok 130 saat karşılığında nöbet ücreti ödenebiliyor.

UNVAN Nöbet Ücretinin aylık en çok net miktarı* (2018 yılı ilk 6 ayında) Yoğun bakım, acil servis diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinde Aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde Diğer yerlerde

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 3.101 TL 954 TL 2.067 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 2.791 TL 859 TL 1.860 TL

-Diş tabibi ve eczacılar 2.481 TL 763 TL 1.654 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 1.860 TL    572 TL     1.240 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 1.550 TL   477 TL   1.034 TL

-Diğer personel 1.137 TL 350 TL 758 TL

*Dini bayramlarda tutulan nöbetler için nöbet ücreti %20 artırımlı hesaplanır.

İcap nöbeti ücreti Haftalık çalışma süreleri dışında, icap ettiğinde çağrıldıklarında göreve gelecek şekilde sağlık kurumu dışında beklemek suretiyle nöbet (icap nöbeti) tutan personele, tuttukları nöbetin izinle karşılanmayan kısmının her 1 saati karşılığında, ilgili personel hakkında geçerli olan nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40’ı tutarında “İcap Nöbeti Ücreti” ödenebiliyor.

İcap Nöbeti Ücreti ödenebilmesi için ilgili personelin kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutmuş olması gerekirken, aynı personele bir ayda en çok 120 saat karşılığında icap nöbeti ücreti ödenebiliyor.

UNVAN İcap Nöbeti Ücretinin aylık en çok net miktarı (2018 yılı ilk 6 ayında) 

-Eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip 763 TL

-Tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar 687 TL

-Diş tabibi ve eczacılar 611 TL

-Mesleki yükseköğrenim görmüş sağlık personeli 458 TL

-Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli 382 TL

-Diğer personel 280 TL

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here