2018’de Sağlık İçin Kişi Başı 2 Bin Lira Harcandı

TÜİK ( Türkiye İstatistik Kurumu ), 2018 yılında sağlığa harcanan paranın  istatistiklerini paylaştı. Buna göre ülkemizde bir önceki yıla göre sağlık harcamaları % 17 arttı. 2018 de 165 milyarlira sağlığa harcandı. Kişi başı sağlık harcaması, 2017’de 1751 lira iken geçen yıl yüzde 15,9 artarak 2 bin 30 liraya yükseldi. Toplam sağlık harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl yüzde 4,4 oldu.

Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı ise yüzde 3,4 olarak hesaplandı. Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve benzeri amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 19,4 artarak 28 milyar 655 milyon liraya ulaştı. Hane halkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, geçen yıl yüzde 17,3 olarak kayıtlara geçti.