2020’de memurun geçici görevde konaklama ücretleri

2020 senesinde memur ve hizmetlilerin geçici misyonda alabilecekleri konaklama fiyatlarını gösteren tablo,memurlar 2020 senesinde geçici vazife yolluğunda ne kadar konaklama fiyatı alabilecekler

2020 senesinde memur ve hizmetlilerin geçici vazifede alabilecekleri konaklama fiyatları

Kamu müesseselerinde vazife yapan memur ve hizmetliler geçici misyonlu oldukları yerlerde konaklama fiyatı ödedikleri takdirde harcırah yasayı v bütçe yasada yer alan tertip etmelere göre konaklama fiyatını alabilmektedirler.Memur ve hizmetlilerin alabilecekleri konaklama fiyatı hem meblağ hemde zaman ile sınırlıdır.Memurlar geçici vazifenin 180 günlük kısmında konaklama fiyatı alabilmektedirler.Bu vaktin ilk on günü yevmiyelerinin yüzde elli aşırısına kadar konaklama fiyatı alabilirken ilk on günden sonrası seksen gün yevmiyelerinin yarısı kadar sonraki 90 gün ise yevmiyelerinin yüzde kırkı kadar konaklama fiyatı alabilmektedirler.Bu fiyatlar evraklandırılmak koşulu ile ödenebilmektedir.

Memur Harcırah tutarı  İlk On Gün

Yevmiyenin

%50Arttırımlı Tutarı kadar

Sonraki   80 gün

Yevmiyenin

Yarısı kadar 

sonraki 90 gün Yevmiyenin

% 40 ı kadar 

Ek   göstergesi 8000 vedaha yüksek olan kadrolarda bulunanlar  56,10 TL  84,15  TL   28,05 TL  22,44 TL 
Ek   göstergesi 5800 (dahil) –8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar 52,35 TL  78,53 TL  26,18 TL  20,94 TL 
Ek   göstergesi 3000 (dahil) –5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar  49,15 TL 73,73 TL  24,58 TL  19,66 TL 
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   43,35 TL 65,03  TL 21,68 TL  17,34 TL 
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15 TL    63,23   TL   21,08 TL  16,86 TL 

Memur ve hizmetlilerin 2020 yılında alacakları gündelik miktarları                                                                                            

a) Ek   göstergesi 8000 vedaha           56,10 TL                                                                                                                                              

yüksek olan kadrolarda bulunanlar

b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) –        52,35 TL           

8000 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar

c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) –        49,15 TL                      

5800 (hariç)olan kadrolarda bulunanlar

d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar   43,35 TL                         

e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 42,15 TL