2020’de Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri Açıklandı

1 Ocak 2020 itibariyle sağlık personelinin nöbet ve icap ücretlerinde maaş zammı oranında artış olacak. Yapılacak zammın hakem kurulu tarafından %4 olarak belirlenmesiyle beraber 2020 yılı nöbet ücretleride belli olmuş oldu. Enflasyon farkı belli olmadığından dolayı hesaplama sadece %4 memur zammı üzerinden yapıldı.

nöbet ücreti 2020 fiyatları
nöbet ücreti 2020

*Nöbetin dini bayram günlerinde tutulması durumuna, nöbet ücreti %20 artırımlı ödeniyor.

*Nöbet ücreti miktarı hesaplanırken, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılmayacağı varsayılmıştır. Enflasyon farkı artışı yapılması durumunda, nöbet ücreti miktarları tabloda belirtilen rakamlardan daha yüksek olacaktır.

Personelin tuttuğu nöbet süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirlenmiş olan gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunan tutarda nöbet ücret ödeniyor. Nöbet ücreti ödenebilmesi için personelin kesintisiz en az 6 saat nöbet tutması gerekmekte olup, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde ayda en çok 60 saat için ve diğer yerlerde ise ayda en çok 130 saat için nöbet ücreti ödenebiliyor.

Öte yandan yoğun bakım, acil servis, diyaliz ve ameliyathane hizmetleri ile 112 acil sağlık hizmetlerindeki nöbetler karşılığında ücret %50 artırımlı ödeniyor. Personelin, unvan ve çalıştığı yere göre, bir ayda en çok ne kadar nöbet ücreti alabileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İcap Nöbeti Ücreti

Tutulan icap nöbeti süresinin izinle karşılanmayan her 1 saati için, ilgili personelin nöbet saati (artırımlı olmayan)  ücretinin %40’ı kadar ödeme yapılıyor. İcap nöbeti ücreti ödenebilmesi için personelin kesintisiz en az 12 saat icap nöbeti tutması gerekmekte ve bir personele bir ayda en çok 120 saat için icap nöbeti ücreti ödenebilmektedir. Personelin, unvanları itibariyle bir ayda en çok ne kadar icap nöbeti ücreti alabileceği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İcap Nöbeti Ücreti 2020
İcap Nöbeti Ücreti

**İcap Nöbeti ücreti miktarı hesaplanırken, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak enflasyon farkı artışı yapılmayacağı varsayılmıştır. Enflasyon farkı artışı yapılması durumunda, icap nöbeti ücreti miktarları tabloda belirtilen rakamlardan daha yüksek olacaktır.