3 Aydır Ek Ödeme Alamayan Sağlık Çalışanları Eylem Yaptı

3 Aydır Ek Ödeme Alamayan Sağlık Çalışanları Eylem Yaptı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının performansa dayalı döner sermaye ek ücretlerinin 3 aydır ödenmemesi, sağlık çalışanlarının zor koşullarda çalışması ve üniversite hastanelerinin borçlandırılması üzerine Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) üyeleri İÜ Tıp Fakültesi ana kapı önünde basın açıklaması yaptı

‘Ameliyatlar aksıyor’

Eylemde yapılan konuşmalar ise şöyleydi:

-SES Aksaray Şube Başkanı Aydın Erol: Üniversite hastaneleri iflasın eşiğine geldi. Klinikler kapatıldığı için asistan öğrencilerin eğitimleri aksıyor. Ameliyathaneler aksıyor. Yönetimle görüşsek de bir sonuç alamıyoruz. Hiçbir şey için kılını kıpırdatmayan İstanbul Üniversitesi, bu eylemi durdurmak için polisler ve güvenlikleriyle baskı kurmaya çalıştı. Biz borçların ödenerek bu güzide kurumun ayakta kalmasını istiyoruz.

‘Bu hastane yok olacak’

-İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip: Sağlıkta Dönüşüm Programı üniversitelerde uygulanmaya başlamıştır. Kâr getiren işler yapılmaya başlandı. SGK geri ödemeleri geride kalmış, sağlık hizmetleri aksamaktadır. Hemşirelerimiz istifa etmiş durumdadır. Hastaneler için gerekli malzemeler alınamamaktadır. Öğretim üyelerinin istifaları artmaktadır. Bugün birçok servisin kapatılması, hastalara yeterli hizmet verilmemesi sıkıntısı içindeyiz. Sorunların detaylarıyla paylaşılmasını istiyoruz. Yoksa bu hastane yok olacak.

-İTO temsilcisi Rukiye Eker: Üniversite hastanelerine başvuran zor hastaların tanıları, tıbbi ve cerrahi tedaviler için yapılan harcamalar, bu hizmet karşılığında SGK tarafından fakültelere ödenen rakamların birkaç katı fazlasına çıkmakta, yatırılan her hasta, yapılan her ameliyat hastanelerimiz zarar hanesine yazılmaktadır. Gerekli tedbirler ivedilikle alınmalı, sağlık çalışanlarının maddi hak kayıpları giderilmeli, çalışma koşulları iyileştirilmelidir. Hastane giderlerini devlet bütçesinden karşılanmalıdır.

Hemşirelerden yatak ücreti

SES Aksaray Kadın Sekreteri Aynur Gürcan ise performans maaşlarının ödenmemesiyle beraber hemşire yatakhanelerini’nde ücretli hale getirildiğini söyleyerek, “Kadrolara başvuran hemşireler bu olumsuzlukları duyduğunda başvurularını geri çekiyor. Hemşireler kurumdan ayrılınca klinikler de kapatılıyor ve hastalar mağdur oluyor” dedi. Gürcan, hastane çalışanlarının taleplerini ise şöyle sıraladı: “Uygulanan baskı ve mobbinglerin derhal son bulmasını istiyoruz. Verilen yemeklerin kaliteli ve hijyen koşullarında verilmesini, hemşire yatakhanelerinde hemşirelerden ücret talebinden vazgeçilmesini istiyoruz.”
Cumhuriyet