3 Tıp Fakültesi Daha Açıldı

3 Tıp Fakültesi Daha Açıldı

Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kuruluna Kararına göre, Ağrı İbrahim Çeçen, İzmir Bakırçay ve Kırklareli Üniversitelerinde tıp fakültesi olmak üzere 11 yeni fakülte kuruldu

Karar Sayısı : 2018/11593

Bazı yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

26/3/2018 TARİHLİ VE 2018/11593 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kuramlarına bağlı olarak karşılarında belirtilen enstitü, fakülte ve yüksekokullar kurulmuş, ekli (II) sayılı listede belirtilen yükseköğretim kurumlan bünyesinde yer alan yüksekokullar kapatılmıştır.

MADDE 2- (1) Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

(2) KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(I) SAYILI LİSTE

S. No

Üniversite Adı

Kurulan Enstitü, Fakülte veya Yüksekokulun Adı

1.

Atılım Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2.

Gaziantep Üniversitesi

Göç Enstitüsü

3.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli

Üniversitesi

Turizm Araştırmaları Enstitüsü

4.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Tıp Fakültesi

5.

Erciyes Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

6.

İstanbul Aydın Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

7.

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Tıp Fakültesi

8.

Kırklareli Üniversitesi

Tıp Fakültesi

9.

Munzur Üniversitesi

Spor Bilimleri Fakültesi

10.

Okan Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

11.

Çağ Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu