3600 Ek Gösterge Ebelerin de Hakkı

1
35
Havadist.com Yeni Haberler Listesi Rol aldıkları Masumiyet dizisinde çok yakıştırılan ve tekraren aşkı yalanlayan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan ...

3600 Ek Gösterge Ebelerin de Hakkı

Dünyanın birçok ülkesinde saygın bir meslek olarak kabul gören ebelik, ülkemizde halen daha
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almakta ve hak ettiği saygınlığı görememektedir. Avrupa’da
sezaryen doğumların tüm doğumlar içindeki oranı % 28’dir. Normal doğumların da % 98’i ebeler
eşliğinde gerçekleşmekte, gebelik süresince tüm muayeneler ebeler tarafından yapılmaktadır.
Ebeler, ancak risk durumunda kadın doğum hekimine yönlendirmektedir.
Sezaryen doğum oranlarının kamuda yüzde 41, özelde ise yüzde 71’e çıktığı Türkiye’de ise,
ebelik ve hemşirelik mesleği birbirine çok geçmiş durumdadır. Yasal düzenlemeden kaynaklanan
boşluklar nedeni ile ebelik mesleği görev, yetki ve sorumluluklarının belirsizliği halen devam
etmektedir. Ebelik ve hemşirelik mesleğinin sınırlarının belirsizliği, birbiriyle veya diğer
mesleklerle iç içe geçen görevlerin yüklenmesi ebelik mesleğine zarar vermiştir. Günümüz
koşullarına uygun meslek yasası çıkarılamamış, ebeler sağlık hizmetleri içinde hak ettiği değeri
görememiştir.
Siyasi iktidar tarafından yapılan açıklamalarda hemşireler için 3600 ek gösterge vaat edilirken,
sahada hemşirelerle eşit koşullarda çalışan ebelerin 3600 ek gösterge kapsamına dâhil edilmemesi
kabul edilebilir bir durum değildir. 3600 ek gösterge ebelerin de hakkıdır. Bir an önce hizmet sınıfları
yeniden düzenlenmeli, tüm sağlık çalışanlarına kademeli olarak ek göstergelerde artış sağlanmalıdır.
Bunun dışındaki uygulamalar adil olmayacağı gibi iş barışına da zarar verecektir.
Ebelik mesleği görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi kadar, ebe sayısının artırılması
da önemli konulardan bir tanesidir. 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısı OECD ülke
ortalaması bin 25 iken Türkiye’de bu sayı 272’dir. (Resmi rakamlar açıklanırken bile ebe ve hemşire
sayıları içi içedir) “Her gebenin bir ebesi olmalı” diye açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı’nın ebe
sayısının yetersizliği konusunda da girişimde bulunması gerekmektedir.
Anne-bebek ölümlerinin azaltılmasında ve sezaryen doğumların önlenmesinde en büyük
sorumluluk ebelerdedir. Ancak bu sonuca ulaşılabilmesi için ebeler yardımcı personel olarak
görülmemeli, gebelik ve doğum sürecinde ebe odaklı bir sistem kurulmalıdır.
Ebelerin, kurumun ihtiyacı, sağlık hizmetinin sürekliliği denilerek yoğun bakım, ameliyathane,
acil servis gibi kliniklerde çalıştırılması ancak söz konusu “sertifika” olduğunda “Ebesin eğitime
katılamazsın” denilmesinin mantıkla izahı bulunmamaktadır. Bir an önce bu ve benzeri garabet
uygulamalara son verilmelidir.
 Yeterli sayıda kadrolu, güvenceli ebe alımı sağlanması,
 Vekil ebeler ve kamu dışından istihdam edilen sözleşmeli “aile sağlığı çalışanlarına” 4/A
memur kadrosu verilmesi,

GENEL SAĞLIK-İŞ
Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
GENEL MERKEZİ

Adres: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 32-15 ÇANKAYA /ANKARA

Telefon: 0(312) 230 66 64 Faks: 0(312) 230 66 63

 Ebelere işyeri hemşireliği, aile danışmanı olma hakkı tanınması,
 Doğumhanelere riskli birim artırımlı nöbet ücreti ödenmesi,
 Ağır ve kötü çalışma koşullarını düzeltmesi,
 Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması,
 Yıpranma payı hakkının yılbaşına 90 gün olacak, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak ve halen görev
yapan personele geçmişe etkili olacak şekilde genişletilmesi,
 Tüm kamu çalışanları için ek göstergelerin kademeli olarak yükseltilmesi,
 İnsan onuruna yaraşır bir ücret ve emeklilik koşullarının sağlanması ebelerin beklentilerinin
başında gelmektedir.
Sağlıkta dönüşümle birlikte mesleklerin yok edilme süreci hızla devam etmektedir. Bu nedenle
ebelik meslek mensuplarının bir an önce mesleklerine sahip çıkmak için meslek yasası ve
uzmanlaşma sürecine destek vermeleri gerekmektedir.
Emeğimizin karşılık bulduğu gelecek güzel günleri birlikte yaratmak dileğiyle; tüm
meslektaşlarımın 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutlarız.

Zekiye BACAKSIZ
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

1 YORUM

  1. günün yarısı boş olan,yılın yarısı tatil olan,hafta en fazla 15 saat çalışan diğer tüm kamu çalışanları haftada 40 saat çalışırken ,kar tatili,resmi tatili olan öğretmenlere 3600 ek gösterge veriliyorken , günde 10 dk dan 50 dk çalışan hiç bir sorumluluğu olmayan imamlara verilirken , polislere verilirken, askerlere verilirken biz sağlık çalışanlarına vermeyin olacak iş midir bu adalet midir ne hafta sonu ne resmi tatili ne gecesi ne bayramı olan biz sağlık çalışanlarına .3600 ek gösterge verilmesin bu nasıl bir mantıktır burada ölçe nedir okulsa okul,fazla çalışmaksa bizlerin çalıştığı kadar kimse çalışmıyor ama ne gariptir ki biz sağlık çalışanlarından sadece hemşirelere veriliyor aynı işi yapan sağlık memurlarına neden verilmiyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here