3600 Ek Gösterge Hakkında Herşey

Devlet memuriyetine girmiş olanların aylık ücretleri ile emekliliğe ilişkin hakları üzerinde ek göstergelerin önemli etkileri bulunmaktadır.

Memurların bulundukları hizmet sınıfları, kadro unvan ve dereceleri ile eğitim durumları itibariyle farklı belirlenmiş olan ek gösterge rakamları, kamu çalışanlarının büyük bir bölümü için 3600’ün altında belirlenmiştir. Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kadrolar için ise ek gösterge belirlenmemiştir.

3600 ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması, memurlarda doğal olarak emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği yaratmaktadır. 

3600 ek gösterge emekli aylığına ve emeklilik sonrası verilen emekli ikramiyesinde ciddi artışlara neden olacaktır. Hali hazırda ek gösterge 3000 olup bu ek göstergenin 3600 olması halinde sağlık çalışanlarının emeklilik durumlarıyla alakalı şu hesaplamalar yapılabilir. 

3600 Ek Göstergenin Sağlık Çalışanlarına Katkısı Ne Olacak?

1-Hali hazırdaki maaşlara etkisi: Ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkması maaşlara üyük bir etki yapmamaktadır. Maaşlarda 20TL azalma – 20 TL artmma değişimi olailir.
2-Emeklilik primine etkisi: 3000 ek gösterge ile 25 yıllık bir hemşire veya sağlık çalışanı 78 in TL emekli ikramiyesi almaktadır. Ek göstergenin 3600 olmması halinde buna ilaveten 22 bin TL artış olması beklenmektedir. Bu da emeklilik ikramiyesinin 100 bin TL olması demek.
3-Emekli aylığına etkisi: 25 yıllık hemşire, 25 yıllık bir sağlıkçalışanı 3000 ek gösterge ile emekli olduğunda 2500 TL civarında emekli aylığı almaktadır. Göstergenin 3600 olması halinde emekli aylığına 600 TL gii ir etkisi olacak ki u da emekli aylığının 3100-3200 TL seviyelerine gelmesi demek.

EK GÖSTERGENİN ETKİLEDİĞİ UNSURLAREK GÖSTERGE RAKAMLARI VE ETKİLERİ (NET TL)
YOK1500 220030003600
AYLIK ÜCRETE NET ETKİSİ081,3789,58132,98106,00
EMEKLİ AYLIĞINA NET ETKİSİ095,84322,65373,76776,27
EMEKLİ İKRAMİYESİNE NET ETKİSİ03.455,6011.633,8413.476,8227.990,32

2013 yılı ikinci altı ayı için geçerli aylık katsayısı üzerinden yapılan değerlendirmede ortaya çıkan sonuçlardan, memurların 3600 ek göstergeyi özellikle emeklilik dönemi için istemelerinin nedenleri anlaşılabilmektedir.