3600 Ek Gösterge ve Rayoloji Teknisyenlerinin Haftalık Çalışma Saati 

3600 Ek Gösterge ve Rayoloji Teknisyenlerinin Haftalık Çalışma Saati

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan,Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine 3600 ek gösterge ve Radyoloji alanında çalışan personelin çalışma saatlerinin haftalık 25 saat olarak düzenlenmesine yönelik 2 önemli kanun teklifi verdi.

Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine 3600 ek gösterge kanun teklifi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından verildi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43 ‘ üncü maddesi’nin B) bendine ekli (1) sayılı Cetvelin III’ üncü sırasındaki ”Sağlık Hizmetleri Sınıfı” başlığının ” Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı  Sağlık Hizmetleri Sınıfı” şeklinde değiştirilmesi ve a) bendinde yer alan”Biyolog” ibaresinden sonra gelmek üzere ”Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist ve Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri” ibaresinin eklenmesiyle;  Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Psikolog, Diyetisyen, Sosyal Hizmet Uzmanı, Fizyoterapist ve Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerinin de diğer sağlık hizmetleri sınıfına mensup sağlıkçı memurlarla eşit uygulamaya tabi tutulmaları sağlanarak, Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10′ uncu maddesindeki ”Eşitlik İlkesine”, 128 ve 129’uncu maddelerinde düzenlenen ”memur güvencesi” ile ”memur statüsünün teminatı” yönünden hukuka uyarlık sağlanmış olacaktır.

Soru önergeleri için tıklayınız

Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine 3600 ek gösterge kanun teklifi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından verildi.