4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Yer Değişikliği Sonuçları

Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Yer Değişikliği Sonuçları

Başvuru değerlendirme sonuçları yayınlanmıştır.

İlan Metni
Kura Takvimi
Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi
Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi
Ek-1 Form (İstenen Belgeler)
Ek-2 Form (Eş Durum Belgesi, İller arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-3 Form (Eş Durum Belgesi, Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışan kamu personeli için)
Ek-4 Form (Eş Durum Belgesi, Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)
 Değerlendirme Sonuçları
Başvurusu Uygun Görülenlerin Listesi
Başvurusu Uygun Görülmeyenlerin Listesi