4 Kamu Kurumu Kapatıldı

4 Kamu Kurumu Kapatıldı

Aralarında Devlet Personel Başkanlığının da olduğu 4 kamu kurumu kapatıldı

Yayımlanan 703 sayılı KHK ile

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,
Devlet Personel Başkanlığı,
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı,
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,kapatıldı.