83.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

83.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Münhal kadrolar yayımlanmıştır. Tercih başvuruları 24.10.2018 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

DUYURU

6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin tercihleri arasında, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşların olması ve bu kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.

İlan Metni
Kura Takvimi
İsim Listeleri
Uzman Tabip İsim Listesi
Pratisyen Tabip İsim Listesi
Münhal Kadrolar