AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

0
36

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen hükümlere göre Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı Aranılan Nitelikler Adedi
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

3
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak , en az 1 yıl Ameliyathane

Hemşireliği tecrübesi bulunmak veya Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

3
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Beyin Cerrahi

Hemşireliğinde en az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyo n Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine kat ılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Yeni Doğan Yoğun Bakım

Hemşireliğinde en az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, EKG Temel eğitimi, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Enfeksiyonların Önlenmesi, Atıklar, İzolasyon Önlemleri eğitimlerine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Pediatri – Çocuk Cerrahi

Hemşireliğinde en az 1 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı, EKG Temel eğitimi, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, Pediatrik Acil Servis

Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Enfeksiyonların Önlenmesi, Atıklar, İzolasyon Önlemleri ve EKG Temel

eğitimlerine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Hemşire Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak, en az 5 yıl hemşirelik

deneyimi olan bakanlıkça ruhsatlandırılmış kemik iliği nakil merkezinde

6 ay süreli görev yaptığını ve en az 10 allojenik nakil hastasının takip ve

tedavisine katıldığını belirten ve merkez sorumlusu veya hasta

sorumlusundan onaylanmış belgeye sahip olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), EKG Temel eğitimi, Akılcı İlaç Kullanımı, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Onkoloji – Endokrin – Nefroloji Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Enfeksiyonların Önlenmesi, Atıklar ve İzolasyon Önlemleri eğitimlerine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Genel Cerrahi Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı eğitimlerine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Enfeksiyonların Önlenmesi, Atıklar, İzolasyon Önlemleri eğitimlerine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Anestezi Yoğun Bakım Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Pediatri – Çocuk Cerrahi Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), Akılcı İlaç Kullanımı, EKG Temel eğitimi, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, EKG Temel eğitimi, Temel ve İleri Yaşam Desteği (CPR), Enfeksiyonların Önlenmesi, Atıklar, İzolasyon Önlemleri eğitimlerine katılmış olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Dahili – Nöroloji Yoğun Bakım Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA), EKG Temel eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Hemşire Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak,

Plastik Cerrahi Hemşireliğinde en az 2 yıl tecrübesi bulunmak ve bu çalışma süresini belgelendirmiş olmak, Akılcı İlaç Kullanımı, El Hijyeni, Atık Yönetimi, İzolasyon Önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar eğitimine katılmış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
Sağlık

Teknikeri

(Radyoterapi)

Üniversitelerin Önlisans Radyoterapi Bölümü mezunu olmak.

Varian DBX, Varian DHX tedavi cihazlarını aktif olarak kullanabildiğine dair belgeye sahip olmak.

Varian Acuity Simülatör cihazını kullanabildiğine dair belgeye sahip olmak.

Varian Trilogy cihazını kullanabildiğine dair belgeye sahip olmak.

Aria 10 eğitimi almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Sağlık

Fizikcisi

Fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği lisans eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya

nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

2
Diğer Sağlık Personeli (Lavoratuvar Teknikeri) Laboratuvar teknikerliği önlisans mezunu olmak.

Sağlık Bakanlığı’nca verilen hekim dışı sağlık personelinin kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimine katılıp sertifika almış olmak. Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl kan merkezinde tecrübesi bulunmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış yada tecilli olmak.

1
TOPLAM: 29

MUSTAFA KEMAL UNİVERSİTESİNE SAGLİK PERSONELİ ALİMİ İCİN TİKLAYİNİZ

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4- Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmaması,

5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6- Sınav tarihi itibariyle en az on sekiz (18) yaşını tamamlamış olmak,

7- 2016 yılı KPSS sınavına girmiş olmak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması olumlu olmak.

10- Hemşireler için nöbet usulü çalışmaya engel hali bulunmamak.

NOT: Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında herhangi bir işlem yapılmış ise bu işlemler iptal edilecektir. Ayrıca, konusu suç teşkil eden hususlarda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1- Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) müracaat edeceklerine dair dilekçesi, mezuniyet belgesi (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) ve ilgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu puan belgesi ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Bu ilanın yayımından önce yapılmış olan müracaatlar geçersizdir.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (www.aku.edu.tr) adresimizden çıktı alınıp doldurulacaktır.

2- Öğrenim durumları itibariyle ilgili (2016 yılı) KPSS (B) gurubu sınavından alınmış olan KPSS sonuç belgesi fotokopisi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

3- Mezuniyet belgesi aslı veya onaylı sureti

4- 2 adet fotoğraf

DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI:

1- İlgili (2016 yılı) KPSS (B) grubu (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puan türü dikkate alınacaktır) puan sıralamasından sonra alınmaya hak kazananların ismi, Üniversitemizin web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgiliye ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi için irtibat telefonu : 0 (272) – 444 03 03 dahili 10364 – 10365

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here