AHEF’in İddialarına Sendika Başkanından Cevap Geldi

Kumlu Devlet Hastanesinde 04/10/2019 tarihinde 2 aile hekiminin odalarının boşaltılması ile ilgili aile hekimlerince sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgilere açıklık getirmek üzere aşağıdaki açıklama kamuyu aydınlatmak adına hazırlanmıştır.

Kumlu Devlet Hastanesinin Mart 2018’de sınıf atlayarak entegre hastane bünyesinden çıkmasından dolayı doğal olarak Kumlu Halkına daha iyi hizmet verebilmek için Nisan 2018’de hastane yönetimi Aile Sağığı Merkezinden hizmet alanlarını boşaltmasını ve kendilerine uygun bir yer bulmalarını istemiştir. Aile hekimleri çıkmak istememiş ve konuyu yargıya taşımışlardır.

Yargı Kumlu Devlet Hastanesi lehinde karar vererek yapılan işlemin yasalara uygun olduğunu beyan etmiştir. Bundan sonra Hastane Yönetimi İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve aile hekimlerinin mağdur olmaması için ilçe içerisinde Aile Sağlığı Merkezine uygun yerler tespit edilmiş ve bu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yöneticilerine gösterilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü de gösterilen yerlerin ASM için uygun standartları taşıdığını onaylamıştır. Önce bu yerlerin uygunluğu ASM yöneticisi tarafından teyit edilmesine ve tutanak altına alınmasına rağmen, daha sonra buraya taşınmak istememişlerdir. Hastane yönetimi tarafından ASM’nin tamamının mağdur olmaması için, karşısında Hastane Diş Polikliğinin bulunması ve hizmet bütünlüğünün sağlanması adına 3 ve 5 Nolu Aile Hekimlerine ait odaların boşlaltılması istenmiştir. ASM hekimleri tarafından bu talepte reddelince kolluk kuvveti eşliğinde boşaltma işleminin yapılması mecburiyeti doğmuştur.AHEF’in yapmış olduğu açıklamaların bir çoğu gerçeği yansıtmamakta ve mağdur edebiyatı yaparak halkı Devlet Kurumlarına karşı kışkırtmaya yöneliktir. Öncelikle; Kumlu ilçe nüfusu yaklaşık 14.300 olup AHEF tarafından lanse edilen 7.200 hastanın mağdur olması durumu gerçeği yansıtmamaktadır. İlçe de hali hazırda hastane bünyesinde 11 pratisyen,1 uzman ve 1 diş hekimi hizmet vermektedir.Hastane acil servisi 24 saat kesintisiz 2 hekimle hizmet vermekte olup halkın herhangi bir sağlık hizmeti almasında sorun bulunmamaktadır. Yaklaşık 1.5 yıldır hastaneye ait alanları boşaltmayarak halkın uzman doktor seviyesinde hizmet almasının önüne geçerek Kumlu Halkına sağlık hizmetinde sıkıntı yaşatan aslında aile hekimlerinin ta kendisidir. Daha önce Kumlu Halkına hizmet etmesi için hastaneye Dahiliye Uzmanı görevlendirilmiş olmasına rağmen muayene yapabileceği bir yer olmadığı için görevlendirmesi iptal edilmiştir. Yine hastanenin tek uzman doktoru yer olmadığı için acil servis içerisinde muayene yapmaya uygun olmayan bir yerde hastalara hizmet vermeye çalışmaktadır.

Kumlu Halkının hastanede uzman doktor olmadığı için çevre ilçelere gitmek zorunda olduğunu ve bu durumdan dolayı ne kadar sıkıntılar yaşadığını halkın kendisinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle gerek basında gerekse sosyal medyada yapılan paylaşımların hepsi spekülasyondur. Kumlu Halkı içerisinde de aile hekimlerinin çıkarılması ve uzman doktorların gelecek olması büyük sevinç uyandırmıştır.Yapılan boşaltma işlemi sırasında kolluk kuvveti herhangi bir müdahalede bulunmamış olup sadece gerek görülmesi halinde ve özellikle orada bulunan güvenliğini almak üzere görev yapmıştır. İlgili hekimlere olay anlatılmış ve neden boşaltıldığı bildirilmiş olmasına rağmen sanki haberleri yokmuş gibi lanse edilmesi tamamen mağduru oynamaktır.Yine boşaltılan odalar arasında bulunan ve kapısında Gebe İzlem Odası yazılı olan oda aile hekimleri tarafından tamamen devletten daha fazla para alabilmek için oluşturulmuş ve hiç hizmet verilmeyen bir odayken Kumlu Halkına acil durumlarda hizmet veren ve yer sorunu olan 112 İstasyonu tarafından kullanılmak üzere boşaltılmıştır. Kaldıki gebe izlem için hali hazırda aile hekimleri kendi muayene yaptıkları odaları kullanmaktadır. Söylenenlerin aksine aşı ve çocuk izlem gibi işlemlerin yapıldığı ve aile sağlığı elemanlarının kullandığı alanlar boşaltılmamıştır.

Kumlu Devet Hastanesine bu boşalan alanlardan dolayı Hatay İl Sağlık Müdürlüğünce ivedilikle görevlendirmeler yapılmıştır. 07/10/2019 Pazartesiden itibaren hastanede bu odalarda 2 uzman doktor hizmet vermeye başlayacaktır. Yine ek olarak hastaneye yeni diş hekimi görevlendirilerek halka daha kaliteli sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.Örneğini bir çok yerde gördüğümüz üzere aile hekimi standartlara uygun herhangi br yerde hizmet verebilmektedir. Ancak hastanede görevli bir uzman doktorun hastane dışında bir yerde hizmet vermesi düşünülemez. Bu odalara aile hekimlerinden daha çok hastanenin ve dolaylı olarak tüm Kumlu Halkının itiyacı olduğu aşikardır. 

Kumlu Devlet Hastanesi ve Kumlu Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm önemler alnmış olup halkımızın sağlık hizmetlerini daha iyi seviyede alacağı konusunda hiçbir şüphesinin olmamasını belirtir kamu oyuna saygılarımızı sunarız.

Feleytun Fatih GÖNÇ

Hatay Sağlık-sen Şube Başkanı

https://www.habersaglikcilar.com