Akıllı Ambulans’ ve ‘Tablet Uygulaması’ Girişimi Başladı

Bakanlığımız ‘Akıllı Ambulans’ ve Tablet Uygulaması’ girişimini başlatmıştır. Girişimle ambulansta yapılan tüm süreçlerin tablet pratiğiyle dijital ortamda kayıt altına alınması, hastaya ait tüm haberlerin anlık olarak ilgili merkezle paylaşılması ve gereklilik halinde Komuta Denetim Merkezi danışman doktorunun ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirmesi planlanmaktadır. Pratikle daha süratli ve daha kaliteli hizmet verilmesi hedeflenmektedir.

2019 yılı Şubat ayında Bolu vilayetinde başlanan pilot pratiğe, Nisan 2019’da Çanakkale ve Kırklareli, Mayıs 2019’da ise Kırıkkale ve Çankırı vilayetlerinde başlanmıştır.