Ameliyathane Teknikerleri Görev Tanımı Mağduru

Cerrahide Dünya standatlarına ulaşmak için 2002 yılında kurulan ameliyathane hizmetleri bölümünün amacı, ölüm sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır.

Türkiyede 42 üniversiteden mezun olan ameliyathane hizmetleri öğrencileri Ameliyathane Teknikeri ünvanını alır. Güvenli cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite labaratuvarlarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Ameliyathane hizmetleri öğrencileri;eğitim döneminde cerrahi hastalıklar,ameliyathane teknolojileri,anatomi,fizyoloji,anestezi,mikrobiyoloji,ilkyardım,tıbbi terminoloji,sterilizasyon ve dezenfeksiyon derslerinin yanında genel kültür dersleriylede desteklenmektedir.

Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği artıracak şekilde,steril cerrahi ekibe dahil edilmek üzere ameliyathane teknikeri öğrencileri yetiştiriliyor.

Malesef Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardm eder” maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış durumdadır.görev tanımında değişiklik yapılarak “ameliyathane teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur” maddesinin eklenmesi gerekmektredir.

Görev tanımında “ameliyathane teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur” maddesi olmadığı için ameliyathane teknikerleri özel sektördede iş bulamayarak mağdur olmaktadır. Bazı devlet hastanelerindede steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı hastanelerinde düzenlenen bir aylık Ameliyathane sertifika programlarına katılan ebe-hemşire,saglık memuru,toplum sağlıgı teknisyeni,çevre sağlığı teknisyeni,labaratuvar teknikerleri bile steril vakaya dahil olma hakkı kazanırken cerrahlardan ve akademisyenlerden cerrahi eğitim alan Ameliyathane teknikerleri steril olarak ameliyata girememekte ve özel hastanelerde iş bulmakta zorlanmaktadır. Saglık bakanlığı bünyesinde düzenlenen Ameliyathane sertifika programlarından dolayı Cerrahi standartları oluşturmak için kurulan ameliyathane teknikerleri ameliyathanelerde görev alamamaktadır.

Oysaki Sağlık Hizmetleri Genel Müdüdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı’nın Temmuz 2015 Sayı 1 de yayınladığı, “2023 Sağlık İş Gücü Hedefleri ve Sağlık Eğitimi” adlı bilimsel çalışmanın 2. Sayfasında en çok ihtiyaç duyulan branşın, %71,4 ile Ameliyathane Teknikerliği olduğu görülmektedir.