BEYAZ KOD HAKKINDA

BEYAZ KOD HAKKINDA

Beyaz kod Uzun zamandır yaşanan fakat günümüzde daha sık karşı karşıya geldiğimiz insanlık dışı bir olay… “Sağlıkta Şiddet”. Biliyorsunuz ki hastane demek, hizmet sektörü; çok yoğun oluyor bazen, bazen yetişemiyoruz, çoğu zaman yetişiyoruz bu sefer de hasta yakınlarına açıklamamız yetersiz geliyor, uzun uzun anlatamıyoruz belki çünkü farklı bir hasta daha acil bir sebeple bekliyor. En ilginç ve  en çirkin karşı karşıya kalınan durumsa dinlemeden, anlamadan, bilmeden sağlık çalışanlarına kusulan öfke.

Sağlıkta şiddetin en önde gelen nedeniyse; Sağlıkta Dönüşüm Programı. Hasta müşteri haline, sağlık ticaret haline getirildi. Durum böyle olunca sağlık çalışanlarına olan saygısızlık her geçen gün biraz daha arttı. Günümüzde önüne geçilemez bir hal aldı.

Son 5 yıllık verilere göre 67 bin 681 sağlıkçı beyaz koda başvurdu. Şiddet sırayla en çok Devlet Hastanelerinde, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde… En az özel sağlık kuruluşlarında görülüyor.

Çözüm olarak yapılanlar ya da yapılması planlananlar ne peki?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda; sağlık çalışanlarına yönelik şiddet uygulayan şahsın savcılığa sevkinin zorunlu olacağını, sağlık çalışanlarının ve tanıkların ifadelerinin çalıştığı ortamda alınacağını belirtirken ‘Sağlıkta Şiddeti Önleme Eylem Planı’ hazırlama dönemine girdiklerini ifade etti. Ayrıca yalnızca verilecek cezalara değil şiddeti doğuran sebeplere de ağırlık verileceğini söyledi.

Umuyoruz ki insanlığa yardım etmekten başka hiçbir gayeleri olmayan gece gündüz demeden emek veren sağlıkçıların daha güvenli ortamda daha rahat çalışabilecekleri bir saha en kısa zamanda sağlanır.

DİLEK YİĞİT

Habersaglikcilar Köşe Yazarı