Bir Tek Sağlıkçılara 3600 Ek Gösterge Yok

CHP’li bir grup milletvekilinin verdiği 3600 ek gösterge önergesinde öğretmen, polis ve din görevlilerinin olduğu sağlıkçıların ise olmadığı görüldü. Önergenin bir grup öğretmen tarafından CHP’li vekillere verildiğini tahmin ediyoruz. Sağlıkçılarında böyle bir talebinin olduğunu tüm kamuoyu bilirken vekillerin bilmemesi kaygı vericidir. Tamamen bilgi eksiklği ve yanlış yönlendirme olarak değerlendiriyoruz.  İşte gerek önergede meslekleri belirtilen gruplar için  gerekse sağlıkçılar için bir anlamı olmayan önerge;