Bu Birimde Çalışan Hemşireye Şua İzni Çıktı

0
37

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Koroner Anjiyografi ünitesinde görev yapan hemşirenin radyasyonlu ortamda çalışması nedeniyle şua izninden yararlandırılması ve günlük çalışma süresinin 7 saat olarak belirlenmesi için yaptığı başvuru reddedildi.

İdarenin bu kararı üzerine mensubu olduğu sendika  tarafından Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesinde dava açıldı. Davayı görüşen mahkemenin verdiği kararda radyasyon görevlisi olmamakla birlikte radyasyon kaynağı ile yürütülen faaliyetlerde bulunanların etkin doz değerinden daha fazla doza maruz kalma ihtimalinin radyasyon komitesince belirlenmesinin şua izninden yararlanmak için yeterli olacağı belirtildi.

https://www.instagram.com/habersaglikcilarcom/

Mahkeme aynı ortamda görev yapan başka bir sağlık çalışanını şua izninden yararlanıp, günlük 7 saat çalıştığına dikkat çekerek davacı hemşirenin bu haklardan yararlandırılmasının kanun  gereği olduğunu aksi işlemin hukuka uygun bulunmadığına hükmedildi.

İdarenin red işleminin iptaline karar verildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here