Bu Doktorlar SGK ile Anlaşması Olan Yerlerde Çalışamayacak

Bu Doktorlar SGK ile Anlaşması Olan Yerlerde Çalışamayacak

Sağlıkta şiddetin önlenmesine’ dair Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa KHK ile ihraç edilen doktorlar SGK ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak. Bu ise neredeyse tümü SGK ile anlaşmalı olan hastanelerden hekimlerin men edilmesi anlamına geliyor. Tasarıda iktidarın hedefinde olan TTB de var. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TTB ise tepkisini “Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi” sözleriyle dile getiriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni Meclis’e sundu.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre söz konusu tasarı eğer yasalaşırsa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak.

Yasa tasarısının 5. maddesi bu hükmü düzenliyor. Buna göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararları ve idari işlemlerde esas alınmayacak.

Ayrıca tasarıya göre KHK ile ihraç edilen doktorların kesinleşmiş herhangi bir idari cezaları olmadan diploma kullanma yetkilerinin engellenmesi söz konusu olacak.

Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar da iki yıl boyunca mesleklerini yapamayacak, iki yılın sonunda onlar da yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelerde çalışabilecek.

5. madde şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirilmektedir. Bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceği ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına idari ilmelere esas alınmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü olanların birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerin icra edemeyecekleri belirtilmektedir.”