Bu İlçenin Hastanesi Yoktu

Bu İlçenin Hastanesi Yoktu

Doğu Anadolu’nuın en büyük ilçeleri ve turizm kapasitesi yüksek olan bir ilçe konumunda.

Tatvan Devlet Hastanesi daha önce kapatılarak ilçe merkezinden 25 kilometre uzağa taşınmıştı.

BAKANLIK, ESKİ HASTANEYİ FAAL HALE GETİRECEK

Hastanenin kapanmasıyla beraber özellikle Doğu Anadolu’nun çetin geçen kış vakitlerinde, hastaneye gitmekte zorluk çekiliyordu.

Sağlık Bakanlığı, eski hastanenin yeniden faal hale getirilmesini uygun gördü.

50 yataklı hastane olarak hizmet verecek.

İŞTE BAKANLIĞIN YAZISI

Sayı : 97577848-045-

Konu : Bitlis İli Tatvan İlçesi 50 Yataklı

Hastane Planlaması Yatırım Talebi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 07.08.2018 tarih ve E.358 sayılı yazı.

b) Sağlık Hizmetleri Planlama Dairesi Başkanlığının 11.09.2018 tarihli ve E. sayılı yazısı.

Bitlis İli, Tatvan İlçesinde faaliyet gösteren 400 yataklı Tatvan Devlet Hastanesinin Tatvan ilçesine 20 km uzakta olması sebebiyle İlçe merkezinde bulunan Tatvan Devlet Hastanesi eski binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasitesiyle yeniden hizmet vermesinin talep edildiği ilgi (a) sayılı yazınız incelenmiştir.

Bitlis İli Tatvan İlçesinin TÜIK 2017 nüfus verilerine göre nüfusu 89.698’dir. Tatvan Devlet Hastanesinin il merkezine uzaklığı ise 25 km olup Tatvan Devlet Hastanesi 433 yatak kapasitesi ile ilçede hizmet vermektedir.

Sağlığa ayrılan mevcut kaynakların rasyonel kullanımı bakımından bina, ek sağlık tesisi, sağlık insan gücü ve tıbbi donanım ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, akılcı sağlık planlamalarının yapılarak uygulanabilmesi ve atıl kapasite yaratılmaması amaçlanmıştır.

İlgi (b) sayılı yazı gereği yapılan değerlendirme neticesinde; Bölgesel coğrafi koşulları ve iklim şartları göz önünde bulundurulduğunda ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilerek olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi bakımından T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi eski binasının güçlendirilerek 50 yatak kapasitesi ile günübirlik sağlık hizmeti vermesi Bakanlığımızca yürütülen bölge tabanlı sağlık hizmetleri planlamaları kapsamında uygun görüldüğü hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır

Prof. Dr. Alper CİHAN Bakan a.

Genel Müdür