Denizci Sağlığı Teknikeri Bölümü

Denizci Sağlığı Teknikeri Bölümü

Türkiye üç tarafının denizlerle kaplı olması ve coğrafi sınırları içerisinde bulundurduğu İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı gibi gerek bölgesel gerekse küresel anlamda son derece büyük öneme sahip ticaret yollarını bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca ülkemizde var olan geniş ihracat potansiyeli be bu ihracat adımlarının önemli bir kısmının deniz taşımacılığı ile atılması denizcilik ve denizcilik ile ilgili meslek gruplarının önemini günden güne artırmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, gemilerde çalışan donanımlı, gemide olabilecek olağanüstü durumlara, teknik konulara ve temel denizcilik hususlarına hakim personel ihtiyacı da belirmektedir. Gemi çalışanı olmak; uzun süren yolculuklar ve bu yolculuklar esnasında kara ile bir bağlantının olmaması sebebi ile farklı özellikler ve donanımlar gerektirmektedir.

Denizci Sağlığı programından mezun olacak öğrenciler; Temel Denizcilik Eğitimi, Denizde Güvenlik Eğitimi gibi başlıca konularda bilgi sahibi olarak gerekli bilgi ve teknik donanıma sahip olacaklardır. Mezun öğrenciler aynı zamanda, Gemi’de olabilecek acil sağlık durumlarında müdahale edebilecek seviyede İlk Yardım Eğitimi alarak, Tıbbi durumlarda Hekimlere yardımcı personel olacak seviyede sağlık donanımına sahip olacaktır. Bu sayede Denizcilik sektörünün temel ihtiyaçlarından olan donanımlı personel ihtiyacı karşılanacak ve ülkemizdeki denizcilik sektörünün çalışan kalitesi yukarı seviyelere taşınacaktır.

Bu programdan mezun olan öğrencilere “Denizci Sağlığı Teknikeri” unvanı alacaklardır.

Denizci Sağlığı Mezunlarının İstihdam Alanları

Denizci Sağlığı Teknikeri ünvanı alarak mezun olan öğrenciler, gemiler, denizcilik hizmeti veren kamu ve özel sektör kuruluşları, Turizm sektörü başta olmak üzere bu gibi alanlarda çalışabileceklerdir.