Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

89.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

Eş ve Sıhhat Bahaneyi Müracaatlarının Değerlendirme Neticeleri ile Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Seçim Müracaatları 21 Ekim 2019 tarihi saat 18:00’e kadar Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden alınacaktır.

DİKKAT: 89. Yarıyıl Devlet Hizmeti Mükellefliği Kurasında Ulusal Korunma Bakanlığı Kara Güçleri Komutanlığı, Hava Güçleri Komutanlığı, Deniz Güçleri Komutanlığı, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müesseseyi için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden muhtelif nedenlerle yerleştikleri müessese tarafından cetmesi yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sıhhat hizmeti sunumunda topallamalara neden olmaması için alakalı münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sıhhat Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca cetmeye temel zorunlu operasyonlar kuruluş edildikten sonra tekerrür kuraya alınmadan soymaları bu münhallere yapılacaktır.

Mazeret Başvurularının Değerlendirme Sonuçları
->Eş Mazereti Değerlendirme Sonuçları
->Sağlık Mazereti Değerlendirme Sonuçları
Münhal Kadrolar