Devlet Personel Başkanlığı 2017 Yılı İçin Talep Topluyor.

0
41

Devlet Personel Başkanlığı 2017 Yılı İçin Talep Topluyor.

Devlet personel başkanlığı her yıl sonunda kurumlardan atama için eksiklerini belirtiyor. Kurumlardan aldıkları sayıları toplayan devlet personel başkanlığı TBMM Bütçe komisyonuna sunar. Bu doğrultu da personel alımını planlar.

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve TBMM’ye sevkedilen “2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı”nıneki İ cetveline göre kamu kurumlarının serbest memur kadroları için belirlenen atama sayısı 5000 olarak öngörülmüştü.

Bilindiği üzere, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı) ve Maliye Bakanının müşterek teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirlenmektedir.

Bu doğrultuda, Devlet Personel Başkanlığı 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu henüz yasalaşmadan tüm kamu kurumlarına bir yazı göndererek önümüzdeki yıl ihtiyaç duyulan memur taleplerini istemiştir.

Önceki yıllara göre çok az sayıdaki atama izninin merkezi yönetim bütçe kanununa tabi yüzlerce kamu kurum ve kuruluşuna nasıl dağıtılacağını artık önümüzdeki yıl göreceğiz…

Yavuz Selim KAPLAN

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here