Diyetisyenler 2020 yılında ne kadar maaş alacak

Kamu müesseselerinin kimilerinde, Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında “Diyetisyen” kadro unvanlı Devlet memurları da vazife yapmaktadır.

Diyetisyen unvanlı kadrolarda vazife yapanlar, özlük haklarında iyileştirmeye gidilmesini ve özelliklede 1 inci derecede 3000 olan ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini beklemektedirler.

Devlet memurluğuna giriş seviyesi 8/1 olan mesleksel lisans mezunu “Diyetisyen”lerin aylık fiyatları, misyon yaptıkları yerlerden kaynaklı olarak faydalanabilecekleri ek tazminat ödemeleri sebebiyle değişik ölçülerde olabilmektedir.

Diyetisyen unvanlı memurların ücreti de çoğalacak

Devlet memurlarının ücretine 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olarak %4 ve 2019 senesinin ikinci yarısına ait enflasyon çoğalış oranının %5’deri fazla olan kısmı kadar çoğalış yapılacak.

Öte yandan, bu senenin Aralık ayı içerisinde netleşecek olan brüt minimum fiyat sayısına göre tanımlanacak Minimum Uyum İndirimi Meblağları da kamu çalışanlarının aylık net fiyatına çoğalış olarak yansıyacak.

Bu haysiyetle, Diyetisyen kadro unvanlı memurların 15 Ocak 2020 net ücretlerinin ne kadar olacağı da, yılsonu enflasyon sayılarının söyleneceği 3 Ocak 2020 Cuma günü netlik kazanacak.

Söylenen %4 oranındaki ücret zammından hareketle, Diyetisyen kadro unvanlı memurların 15 Ocak 2020 net ücret ölçülerinin ne kadar olacağı mevzusunda bilgi olması bakımından, www.habersaglikcilar.com olarak hazırladığımız tabloya altta yer verilmiştir.

Hesaplamaya; aile yardımı ödeneği ile 2019 yılı ikinci yarısından kaynaklı olası enflasyon farkı artışı ve asgari geçim indiriminden kaynaklanacak artış dahil edilmemiştir. Bu nedenle, 15 Ocak tarihinde ele geçecek net maaş miktarları aşağıdaki Tabloda belirtilen tutarlardan bir miktar daha fazla olacaktır.

Diyetisyen kadrosunda olanların zamlı Ocak 2020 maaşı

(enflasyon farkı artışı ve asgari geçim indirimi artışı ile aile yardımı hariç)

Kıdem Yılı Derece/Kademe Aylık Net Maaş
25 1/4 5.072 TL
24 1/4 5.070 TL
23 1/4 5.068 TL
22 1/4 5.066 TL
21 1/4 5.064 TL
20 1/3 5.056 TL
19 1/2 5.048 TL
18 1/1 5.040 TL
17 2/3 4.951 TL
16 2/2 4.943 TL
15 2/1 4.935 TL
14 3/3 4.788 TL
13 3/2 4.781 TL
12 3/1 4.775 TL
11 4/3 4.748 TL
10 4/2 4.743 TL
9 4/1 4.737 TL
8 5/3 4.530 TL
7 5/2 4.525 TL
6 5/1 4.519 TL
5 6/3 4.504 TL
4 6/2 4.500 TL
3 6/1 4.495 TL
3 7/1 4.468 TL
2 8/3 4.454 TL
1 8/2 4.451 TL
0 8/1 4.445 TL

NOT:

*Asgari Geçim İndirimi tutarı olarak, 2019 yılında geçerli olan tutarlar kullanılmıştır.

*2019 yılı ikinci yarısında enflasyon oranının %5’ten fazla çıkması halinde maaşlara yapılacak enflasyon farkı artışı dikkate alınmamıştır.

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan yer, kurum ve hizmet bölgesinden kaynaklı ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve ikramiye ödemeleri ile yabancı dil tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

*BES kesintileri dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süreleri 12 yıldan az olanların, 14.10.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılarak, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplanmıştır.

*Tabloda hizmet süreleri itibariyle personelin ulaşabileceği derece ve kademeler tahmini olarak alındığından, hizmet yıllarına karşılık gösterilen derece ve kademelerde farklılıklar görülebilir.

Kaynak: memurunyeri