DOĞUM YARDIMI 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

DOĞUM YARDIMI 2020 YILINDA NE KADAR OLACAK?

15 Mayıs 2015 tarihinde belirlenen ve miktarı bugüne kadar değişmeyen doğum yardımının, 2020 yılında artıp artmayacağı merak ediliyor.

Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuklarından dolayı 300 TL, ikinci çocuklarından dolayı 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL tutarında doğum yardımı yapılırken, bu tutarlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.

TarihAylıkKatsayısıİlk çocuk için memurun doğum yardımı
Eski düzenleme olsaydıMevcut düzenlemeye göre
15 Mayıs 20150,079308198 TL300 TL
15 Temmuz 20180,117940295 TL300 TL
15 Ocak 20190,130597326 TL300 TL
15 Temmuz 20190,138459346 TL300 TL
15 Ocak 20200,143998360 TL300 TL

Devlet memurlarına yapılan doğum yardımı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 15 Mayıs 2015 tarihinden önce yer alan hükümlere göre, memura çocuğu olduğunda 2500 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı tutarında doğum yardımı ödeniyordu.

Yapılan değişiklikle 657 sayılı Kanunun doğum yardımı konusundaki düzenlemesi kaldırılırken, memurlara da sabit tutarlarda (doğum sayısına göre miktarı değişen) doğum yardımı ödenmesi sağlandı.

Ancak, 2015 yılında belirlenmiş olan doğum yardımı miktarı; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında hiç değişmedi.

Öte yandan, 15 Mayıs 2015 tarihinden önce geçerli olan uygulamada, memur maaş katsayısı arttığında, memurun yararlanabileceği doğum yardımı miktarı da artıyordu. Mevcut uygulamada ise, doğum yardımı memur maaş katsayısından etkilenmiyor.