Doktor Maddesi İkinci Kez Kabul Edildi

Doktor Maddesi İkinci Kez Kabul Edildi

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen doktorların çalışmasına sınır getiren ve önceki gece tartışmaların ardından komisyonda kabul edilen madde, AK Partili üyelerin değişiklik önergesiyle birlikte yeniden görüşülerek kabul edildi.

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu AK Parti’nin tekriri müzakere önergesi yoluyla sağlık torba yasa teklifinin önceki geceki oturumunda tartışmalar eşliğinde aynen kabul ettiği 5. maddesini yeniden ele aldı. AK Parti’nin verdiği değişiklik önergesi ile de maddede kısmi yumuşamaya gidildi.

Teklifin, tekriri müzakere yapılan 5. maddesi üzerinde söz alan milletvekilleri, görüşlerini bildirdi.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, söz konusu maddenin kabul edilmesi halinde birçok mağduriyetin yaşanacağını savunarak, “Kutsal bir mesleği yürüten hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının yıllarını verdiği mesleğini, kesinleşmiş yargı kararı olmaksızın onların elinden almanın yanlış olacağını düşünüyoruz.” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, kamudan KHK’ler ile yapılan ihraçları eleştirerek, “Bu ihraç listeleri, sağlıklı ve şeffaf bir şekilde yapılmadı. Herhangi bir soruşturması olmayan veya varsa bile bunlar sonuçlandırılmadığı halde bu kişiler ihraç edildi.” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, maddenin anayasa ve insan haklarına aykırı olduğunu öne sürerek düzenlemenin teklif metninden çıkarılması gerektiğini söyledi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDENİYLE GÖREVE ALINMAYAN DOKTORLAR

Müzakerelerin ardından teklifin 5. maddesi, AK Parti’nin önergesiyle birlikte kabul edildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek.

Ancak bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar ile güvenlik soruşturması sebebiyle kamu görevine alınmayanlardan, devlet hizmeti yükümlüsü olanlar, çıkarılma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerini icra edemeyecek. Devlet yükümlülüğünü yerine getirirken kamu görevinden çıkarılanların hizmet süreleri bu süreden düşürülecek. Düzenledikleri raporlar yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacak.

Söz konusu değişiklik önergesiyle de güvenlik soruşturması nedeniyle göreve alınmayan doktorlar, bu düzenlemenin kapsamı dışında tutularak, tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmelerinin önü açıldı.

SAĞLIK TORBASINDA ‘CEZA’ MADDELERİNE TIRPAN…

Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda sağlık torba yasa teklifinin görüşmeleri 5. maddeyle ilgili krizin aşılmasının ardından hızlandı.

Partiler arası sağlanan uzlaşma çerçevesinde de teklifte AK Parti önergeleriyle son dakika rötuşları yapıldı. Kabul edilen önergelerle izinsiz ya da verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlara 20 bin liradan 300 bin TL’ye idari para cezası verilmesini öngören 8. madde teklif metninden çıkarıldı.

Kabul edilen bir başka önerge ile de reçetesiz ilaç satışı yapan eczanelere kutu başına 2 bin TL’ye kadar para cezası getiren 10. maddesi de aynı şekilden tekliften çekildi. AK Parti ayrıca teklifin yardımcı eczacılık sistemini kaldıran 12 ve 13. maddeleri de tekliften çıkardı.