Doktora Yaptığı Ameliyat Sonrası Soruşturma Açıldı

Doktora Yaptığı Ameliyat Sonrası Soruşturma Açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kontrole giden Türkmen, tümörün alınmadığını öğrendi. Mağdur Ahmet Türkmen, ikinci ameliyatı olmak zorunda kaldı. İlk kapalı olarak yapılan ameliyat bu kez zorunlu olarak açık yapıldı. Ahmet Türkmen, ilk ameliyatın başarısız olması ve kendisinden bu durumun saklanmasından dolayı sağlıklı olan dalağını kaybetti.

“KASTEN YARALAMA VE SAHTECİLİK”

Mağdur Ahmet Türkmen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kendisini ameliyat eden doktorların ‘kasten yaralama’ suçundan, sol böbrek üstü bezini tümörü dokusunun alınmadığı halde alınmış gibi bir patoloji raporu düzenleyen Uzman Doktor Ertuğrul O., Uzman Doktor Şebnem B. ve Profesör Doktor Figen A.’nın ise ‘Resmi evrakta sahtecilik’ suçundan cezalandırılmasını istedi.

İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Başsavcılığın prosedür gereği iddiaları İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bildirmesi üzerine Rektörlükçe idari tahkikat başlatıldı. Tahkikat kapsamında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilirkişi raporu alındı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyat sırasında sol sürrenal bezin tam çıkarılamadığı ve bu durumun hasta bakımından risk oluşturduğu ifade edildi. Raporda; ameliyat sonrası patoloji raporunda, radyolojik olarak saptanan kitlenin görülmemesi ve feokmositoma ile uyumlu tanının verilmemesine karşın bu durumun ameliyatı yapan ekip tarafından değerlendirilmemesinin tıbbi bir eksiklik olduğu açıkça belirtildi. Ancak raporda, patoloji raporu üzerinde yapılan değişikliğin resmi evrakta sahtecilik olmayacağı ifade edildi.

“DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL”

Üniversitece oluşturulan Son Soruşturma Kurulu, bilirkişi raporu ardından kararını verdi. Kararda, “Ahmet Türkmen’e yapılan tıbbi müdahaleler bakımından tıp biliminin gerekliliklerine aykırı davrandıkları tespit edilen Prof. Dr. Yusuf B., Prof. Dr. Figen A., Uzm. Dr. Şebnem B., Uzm. Dr. Serkan T. ve Uzm. Dr. Ertuğrul O. hakkında dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ederek taksirle yaralama suçunu işlemiş olmaları şüphesiyle son soruşturma açılmasına, resmi belgede sahtecilik suçu açısından yapılan değerlendirmede ise anılan suçun ancak kasten işlenebilen bir suç olduğu ve şüphelilerin kastına yönelik bir bilginin bulunmaması dikkate alınarak Figen A., Şebnem B. ve Ertuğrul O. hakkında son soruşturma açılmamasına karar verilmiştir” denildi.

Son Soruşturma Kurulu tarafından verilen karara şüphelilerin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Danıştay Birinci Dairesi; Yusuf B., Figen A., Şebnem B., Serkan T. ve Ertuğrul O. hakkında sol böbrek üstü bezinde tümör teşhisiyle şikayetçiye yapılan ameliyatta tümörü almamak, alındığı söylenen tümör nedeniyle şikayetçinin bir yıl sonra tekrar ameliyat olmasına, dalağının alınmasına sebep olmak suretiyle şikayetçiyi ‘yaralamak’ suçlaması kapsamında, Figen A., Şebnem B. ve Ertuğrul O. hakkında ayrıca ise söz konusu tümörün alınmadığı halde, gereği gibi patolojik inceleme yapmayarak bu tümör alınmış gibi patoloji raporu düzenlemek suretiyle görevi kötüye kullanmak suçlaması kapsamında yargılanmasına karar verdi.

5 DOKTOR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Danıştay’ın bu kararı üzerine dosya adli soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Memur Suçları Bürosu 5 doktor ile ilgili soruşturmayı yürütüyor
Sabah