Doktorların Emekli Maaşlarında 2 Bin TL Artış

Doktorların Emekli Maaşlarında 2 Bin TL Artış

ilgili Madde şu şekilde metne yazılmış; MADDE 4- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 84- Bu Kanuna göre tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan ve 5510 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca ilave aylık alamayan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara 17000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 13000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılır. Buna göre uzman hekimler için aylık 2 bin tl, pratisyen ve diş hekimleri için aylık 1530 tl maaş artışı sağlanacak. Bu artıştan doktorlar dışında diğer sağlıkçılar faydalanamıyor.