DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

0
35

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre
aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 19 (on dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
UNVAN
KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
170701 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4
Yıllık Lisans Mezunu belgelendirmek şartıyla Merkezi
Sterilizasyon Eğitimi almış olmak
170702 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek
şartıyla Uyku Laboratuarı ve Polisomnografi Eğitimi almış
olmak
170703 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek
şartıyla Kan bankacılığı ve Transfüzyon eğitimi; Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi Eğitimi almış olmak
170704 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek
şartıyla Sağlık Bakanlığı Hemodiyaliz Sertifikası olmak ve en
az 2 yıl Hemodiyaliz hemşireliği deneyimi olmak
170705 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Kan bankacılığı
ve transfüzyon eğitimi almış olmak
170706 Hemşire 1
Yüksek Öğretim Kurumlarının Hemşirelik/Sağlık
Memurluğu Bölümü 4 Yıllık Lisans Mezunu, Belgelendirmek
şartıyla en az 1 yıl Genel Yoğun Bakım Deneyimi ve non
invazif mekanik ventilasyon eğitimi almış olmak,
Kardiyoloji, Kardiyovasküler Cerrahi, Fizik Tedavi
Rehabilitasyon ve Gastroenteroloji klinik deneyimi olmak,
Yara Bakımı ve Stoma Terapi Hemşireliği ve İleri Yaşam
Desteği eğitimlerini almış olmak
170707 Hemşire 2
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, İlk ve Acil yardım eğitimi almış olmak
170708 Hemşire 2
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla acil servis
deneyimi ve non invazif mekanik ventilasyon eğitimi almış
olmak
170709 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla İlk Yardım,
Hastane Enfeksiyonları ve Kontrol Yöntemleri,
Sedasyon/Analjezi, Antikoagulasyon, Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyon, Pediatrik İleri Yaşam Desteği eğitimlerini almış
olmak
170710 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla Sağlık
Bakanlığı’nca verilmiş Bakanlık onaylı Yoğun Bakım
Hemşireliği Sertifikası olmak, Kardiyopulmoner
Resusitasyon ve Temel Yaşam Eğitimi ve en az 5 yıl Erişkin
Yoğun Bakım Deneyimi olmak
170711 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl Yoğun
Bakım Deneyimi olmak, belgelendirmek şartıyla Sedasyon ve
Analjezi, Hemodiyaliz Cihaz Kullanımı, Bası Yarası
Tanılama Değerlendirme ve Bakım Eğitimi, Yoğun Bakımlar
Enfeksiyon Kontrol Eğitimi Almış olmak
170712 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, belgelendirmek şartıyla Acil Servis
Deneyimi olmak, Kan Bankacılığı ve transfüzyon merkezi
eğitimlerini almış olmak
170713 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, İlk ve Acil Yardım, Elektronörofizyoloji
konularında eğitimler almış olmak
170714 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla ambulans
hizmetleri deneyimi ve en az 2 yıl Genel Yoğun Bakım
Deneyimi olmak
170715 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla en az 5 yıl
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği deneyimi olmak
170716 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, Sağlık Bakanlığınca onaylı Hemodiyaliz
hemşireliği sertifikası ve belgelendirmek şartıyla en az 10 yıl
Hemodiyaliz hemşireliği deneyimi olmak
170717 Hemşire 1
Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik/Sağlık Memurluğu
Bölümü Mezunu, Belgelendirmek şartıyla anestezi eğitimi
almış olmak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here