Ege Üniversitesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

Ege Üniversitesine Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasimin Ek 2. maddesine göre, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puaıı sırasına konulmak kaydıyla ( Ayrıca yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ) personel alınacaktır. Personel Giderleri Özel Bütçeden ve Döner Sermaye Bütçesinden karalanacaktır.

Özel Bütçe
UnvanıAdetAranan Nitelikler
Hemşire100Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezuım olmak.
Hemşire40Fakülte veya Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve btııuı belgelendirmek.
SağlıkTeknikeri1Sağlık Meslek Yüksekokullarının İlk ve Acil Yardım bölümlerinden mezunu olmak.En az 2 vıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.
Döner Sermaye Bütçesi
UnvanıAdetAranan Nitelikler
Mühendis1Fakültelerin Bilgisayar veya Yazıluıı Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.Microsoft Visual Stııdio 2005,2008,2010 arayiizleri ile Microsoft.Net platformunda Asp.Net, C# ve AJAX kullanarak kurumsal yazılını geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.HTML, JavaScript, CSS kullanarak web tabanlı programlar geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.* Oıecle DB (PL-SQL) ve MS SQL Seıver (T-SQL) Veri tabanında geniş ölçekli yazılım geliştirmiş olmak ve bunu belgelendirmek.Eıı az 2 yıl mesleki deneyimi olmak ve btuıu belgelendirmek.En az C düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bunu belgelendimıek.
SistemProgramcısı-Çözümleylcl3Fakültelerin Bilgisayar veya Yazılını Mühendisliği ya da İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak,*C# ve ASP.NET, Oracle yazılım dillerini bildiğini belgelemek.Süreç geliştirme, tasarım ve simiilasyon araçları konusunda bilgi sahibi olmak ve bıunı belgelendirmek.Proje Yönetimi ve PMI standartlan konusunda tecrübeli olmak ve bunu belgelendirmek.Eıı az 1 yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendimıekEn az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak ve bııııebelgelendirmek.
Programcı2Meslek Yüksekokullarının Bilgisayar Programcılığı bölümü mezun olmak*C# ve ASP.NET yazılım dilleri ve Oracle veri tabanı ile yazılmı geliştirebilmek ve bunları belgeleııdinnek.Eıı az 1 vıl mesleki deneyimi olıuak ve bıııııı belgelendimıek