En Fazla Mobbing Sağlık Sektöründe Yaşanıyor

0
57

Ufuk Üniversitesi’nde Sağlıkta Şiddet Paneli

“En Fazla Mobbing Sağlık Sektöründe Yaşanıyor”

Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği ve Ufuk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Sağlıkta Şiddet” konulu panel, Ufuk Üniversitesi Balgat Kampüsü Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Op.Dr. Orhan GİRGİN, Mütevelli Heyet Üyeleri ve Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Av. Dilek DERMANCIOĞLU’nun katıldığı panelin açılış konuşmasını Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tevfik TEZCANER yaptı.

Prof.Dr. Tevfik TEZCANER, Prof.Dr. Muhittin ÜLKER tarafından 1964 yılında kurulan Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği’nin sayısız ilklere imza attığını kaydetti. Prof.Dr. TEZCANER, panelin ülkemizde kanayan bir yara olan sağlıkta şiddet konusunun çok disiplinli bir anlayışla değerlendirilmesine ve azaltılabilmesine katkıda bulunmasını temenni etti.

Sağlıkta Özelleştirmenin Sağlık Sistemine Etkileri

Sağlıkta özelleştirmenin sağlık sistemine etkileri konusunda bilgi veren Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Uzm.Dr. Eriş BİLALOĞLU, son yüz yıldır devletin sunması gereken ve kamusal bir hizmet kategorisinde yer alan sağlık hizmetlerinin bu değerlendirmeyi terk eden bir zeminde sunulur hale geldiğini kaydetti.

Uzm.Dr. BİLALOĞLU, “1980’li yıllarla birlikte dünya ölçeğinde başlayan, sağlık alanında reform salgını sürecinin ana hattını oluşturan çerçeve, kamusal bir sorumlulukla devlet tarafından asli olarak sunulmak zorunda olan değil, devlet tarafından düzenlenmek, gözetilmek zorunda olan hizmetler olarak tanımlandı” diye konuştu. Dünya Bankası’nın sağlık hizmetinin piyasalaştırılması ve kamu kurumlarında kullanıcı ödentileri aracılığıyla özel finansmanın arttırılması yaklaşımı benimsediğini aktaran BİLALOĞLU, tanımlanan yeni kamu modelinin iç piyasa, yönetilen rekabet, yönetilen piyasa şeklinde oluşturulduğunu ifade etti.

Sağlık Sektöründe Mobbing

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Vedat BULUT ise “Sağlıkta Mobbingi Artıran Bir Etken Olarak Sağlıkta Dönüşüm” başlıklı konuşmasında, sağlıkta dönüşümle birlikte iş yoğunluğunun artarak hasta isimlerinin yerine dijital rakamların kullanıldığını ve hekimlerin zaman yönetimi kaygısıyla, hastalarından doğrudan tahlil ve tetkik isteme şeklinde yaklaşımlar geliştirdiğini vurguladı. Prof.Dr. BULUT,  ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi Alo 170’ hattına gelen başvuru verilerine göre, 2018 yılında mobbing sıklığının en belirgin yaşandığı alanın sağlık sektörü olduğuna dikkat çekti.

“İletişim Becerilerindeki Yetersizlik Şiddeti Artırıyor”

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Ahmet GÜL, yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yaklaşık yüzde 40’ının iletişim becerilerindeki yetersizlik nedeniyle gerçekleştiğinin gözlemlendiğini ve sağlık çalışanlarının stres yönetimi konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Sağlıkta şiddeti önlemede nitelikli tıp eğitiminin önemine değinen Eski TTB Merkez Konseyi Başkanı Op.Dr. Beyazıt İLHAN, “14 Mayıs 2012 tarihi itibariyle ‘Beyaz Kod’ verilerinin toplanmaya başlanmasıyla birlikte, bu yılın Nisan ayına kadar 68 bin sağlık çalışanı şiddete uğradığını ifade ederek, başvuru yapmıştır” diye konuştu. Sağlık hizmeti verenler ve bu hizmeti alanların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten İLHAN, tıp eğitimi sırasında hekimlere iletişim becerilerinin kazandırılmasının sorunun çözümünde önemli bir adım olacağını ifade etti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here