En Fazla MR İstemi Yapılan Hastane

En Fazla MR İstemi Yapılan Hastane

Manyetik Rezonans(MR) görüntüleme sebeplerinin anlaşılması tıbbi hizmet kalitesinin artırılması için önemli bir veri olarak görülüyor.

Bu kapsamda, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Hastanelere ve Branşlara Göre MR Tetkik İsteme Oranları” raporunda 82 hastanenin MR tetkiki verilerinin analizi yapıldı.

Hastanelerin A1,A1_Dal, A2, A2_Dal, B ve C şeklinde 6 kategoriye ayrıldığı çalışmada yapılan sınıflandırma hastanelerin rollerine göre oluşturuldu.

Araştırmaya göre,  en fazla MR istem oranına sahip hastaneler yüzde 11,83 ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH) statüsündeki dal hastaneleri(A1_Dal) oldu. MR istem sayılarında birinci sırada yer alan hastaneler ise  77 bin 677 ile en az beş branşta eğitim yetkisi verilmiş EAH(A1) leri oldu.

Hastane rol sınıflandırması

A1: En az beş branşta eğitim yetkisi verilmiş ve buna göre eğitim kadroları tamamlanmış, üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği, eğitim araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü ve aynı zamanda uzman ve yan dal uzman tabiplerinin yetiştirildiği genel dal yataklı tedavi kurumlar.
A1-Dal: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsündeki dal hastaneleri bu gruba girer.
A2: Bölge sağlık merkezi statüsündeki illerde veya bu merkezlere bağlı illerde faaliyet gösteren, eğitim araştırma statüsü bulunmayan hastaneler.
A2-Dal: Eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde olmayan tüm dal hastaneleri
B: A-I ve A-II Grubu hastaneler dışında kalan, il merkezlerindeki genel hastaneler ile güçlendirilmiş ilçelerde faaliyet gösteren hastaneler
C: Güçlendirilmiş ilçelerde veya sağlık hizmet sunumu bakımından sağlık bölge planlaması kapsamında güçlendirilmiş ilçe merkezleri ile irtibatlandırılmış ilçelerde faaliyet gösteren hastaneler

En fazla MR istemi yapılan yer Trabzon

En fazla MR isteme oranına sahip A1 hastanelerinde birinci sırada Trabzon Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Kanunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yüzde 7,93 ile ilk sırada yer alıyor.