ERMENİ TARİHÇİNİNİN GÖZÜNDEN TÜRKLER ( 1400 Yıl Önce Türkler )

Roma imparatorluğunun zor anlarında kuzeyin efendisi Göktürk Tong Yabgu güneye inmişti. Kafkasya ve İran coğrafyasında Sasani ve müttefi olan Albanyalılar, …