Eş Durumu Tayininde Emsal Olabilecek Karar

Eş Durumu Tayininde Emsal Olabilecek Karar

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN GEÇİCİ 41.MADDESİNE GÖRE MEMUR KADROSUNA ATANAN VE 5 YIL SÜREYLE NAKLİ YAPILMAYAN MEMURUN AİLE BİRLİĞİ, MAZERETİ İLE ATANMASININ YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

Siz değerli üyelerimizin de bildiği üzere, 657 Sayılı Kanun’un Geçici 41.maddesine göre memur kadrosuna atanan personelin, bu maddeye göre 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli mümkün değildir ve 5 yıl süre ile atama yapılmamaktadır.
Bu hususta, Sendikamızın hukuki danışmanlığını yapan Gözcü Hukuk Bürosu tarafından, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan ve eş durumu mazereti ile atama talep edip, 657 Sayılı Kanun’un Geçici 41.maddesine göre talebi reddedilen bir üyemiz adına açılan davada, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
İşbu iptal kararı, aynı konulu tüm davalar bakımından emsal teşkil etmektedir ve açılan davalarda emsal gösterilecektir. Üyelerimizin bilgisine sunulur.