Eş ve Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar

0
48

Eş ve Çocuk Yardımı Ücreti Ne Kadar

Aile yardımının ödenmesinde; Devlet memurları, akademik personel, hâkimler ve savcılar, askeri personel, KİT sözleşmeli personeli ve 4/B sözleşmeli personel hakkında benzer bir uygulama söz konusu iken, 4/C geçici personel hakkında ise farklı bir uygulama yapılmaktadır. Bu durum, 4/C personelin aile yardımı ödeneği miktarının diğer kamu görevlilerine göre daha düşük olması sonucunu doğurabilmektedir.

4/C personelin aile yardımı ödeneğine ilişkin göstergeleri daha yüksek olmasına rağmen, bu ödenekten gelir vergisi ile damga vergisi kesilmekte ve ilgili personelin gelir vergisi diliminin yükselmesi (genellikle yılın ikinci yarısında) yararlanılan aile yardımı ödeneğinin net miktarını azaltmaktadır.

Aile yardımı ödeneği, her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eş ve çocuklardan (bazı şartları taşıyan çocuklar) dolayı ödeniyor. (0-6 yaş grubundaki çocuklar için bir kat artırımlı)

4/C Geçici Personelin aile yardımı ödeneği (eş ve çocuk yardımı)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında istihdam edilen geçici personele (kısmi zamanlı olarak ya da parça başı ücretle çalışanlar hariç) ödenen aile yardımı ödeneğinin miktarı; eş için 2533 ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmakta ve bulunan tutardan gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. maktadır. (Ödenekten SGK kesintisi yapılmasına ilişkin düzenleme de yapılmış olmakla birlikte, kesintiye ilişkin belirlemeden kaynaklı olarak 2017 yılı rakamlarına göre kesinti yapılması durumu oluşmamaktadır.)

Diğer kamu görevlilerinin aile yardımı ödeneği (eş ve çocuk yardımı)

Geçici personel haricindeki kamu görevlilerine ödenen aile yardımı ödeneğinin miktarı; eş için 2134 ve her bir çocuk için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanmakta ve bulunan tutardan herhangi bir kesinti yapılmıyor.

4/C personelin aile yardımı ödenek miktarı daha az

2017 yılının ikinci altı ayında geçerli olan aylık katsayısı ile yılbaşından beri çalışan 4/C personelin, gelir vergisi tarifesi bakımından yılın ikinci yarısında %20’lik dilime girdiği hususu dikkate alındığında, 4/C personel ile diğer kamu görevlilerinin yararlanabildiği eş ve çocuk yardımı miktarlarının ne kadar olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Aile Yardımı 4/C Geçici Personel

Gelir Vergisi %20 

Diğer Kamu Görevlileri

Gelir Vergisi %20

Eş için 205,11 TL 219,17 TL
Çocuk için (73 aydan küçük) 48,10 TL 51,36 TL
Çocuk için (72 aydan büyük) 24,05 TL 25,68 TL

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here