FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır.

Başvuru işlemleri için ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.firat.edu.tr web adresinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

UNVANI KADRO

KODU

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Hemşire 01 115 Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak.
02 1 Hemşirelik Lisans Programından mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinin ameliyathane biriminde çalışmış olmak.
Fizyoterapist 03 6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık Teknikeri 04 4 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
05 9 Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
06 1 Anestezi veya Anestezi Teknikertiği önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 12 yıl çalışmış olmak.
07 1 Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 5 yıl çalışmış olmak.
08 5 Paramedik önlisans Programından mezun olmak.
09 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
10 1 Odyometri veya Odiometri Önlisans Programlarının birinden mezun olmak, 3. Basamak Kamu Hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak.
11 1 Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans Programlarının birinden mezun olmak.
12 1 Elektronörofizyoloji önlisans Programından mezun olmak.
13 1 Diyaliz önlisans Programından mezun olmak.
TOPLAM 148

Not: Adaylar aranan niteliklerde istenen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.