FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacaktır. Başvuru işlemleri için ayrıntılı bilgi, Üniversitemizin www.firat.edu.tr web adresinde duyurular kısmında yayınlanmaktadır.

UNVANI KADRO

KODU

ADEDİ ARANAN NİTELİKLER (1) ARANAN NİTELİKLER (2)
Fizyoterapist 01 2 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programlarının birinden mezun olmak.
Sağlık

Teknikeri

02 5 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Onlisans Programından

mezun olmak

03 2 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans

Programlarının birinden mezun olmak.

04 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar

Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

05 1 Radyoterapi Onlisans Programından Mezun Olmak 3. Basamak Kamu Hastaneleri Radyasyon Onkolojisi biriminde çalışmış olmak.
06 1 Ameliyathane Teknikerliği önlisans Programından mezun olmak.
07 1 Ameliyathane Teknikerliği önlisans Programından mezun olmak. 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Göz Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
08 1 Ameliyathane Teknikerliği önlisans Programından mezun olmak. 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Beyin Cerrahi Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
Ö5 1 Ameliyathane Teknikerliği Onlisans Programından mezun olmak. 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Kadın Doğum Ameliyathanesinde çalışmış olmak.
10 1 Paramedik Önlisans Programından mezun olmak. 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil biriminde çalışmış olmak.
Hemşire 11 24 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak.
12 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
U 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak kamu Hastaneleri Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
14 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri K.B.B. Kliniğinde çalışmış olmak.
15 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
16 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Onkoloji Kliniğinde çalışmış olmak.
17 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Süt Çocuğu Kliniğinde çalışmış olmak.
18 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Kliniğinde çalışmış olmak.
1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Ünitesinde çalışmış olmak.
20 1 Hemşirelik Lisans Programından mezunu olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Genel Acil Biriminde çalışmış olmak.
21 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Orqan Nakli Ünitesinde çalışmış olmak.
22 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
23 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3.Basamak Kamu Hastaneleri Göğüs Cerrahi Kliniğinde çalışmış olmak.
24 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak. 3. Basamak Kamu Hastaneleri Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışmış olmak.
Toplam 54

Not: Adaylar, Nitelikler 2’de belirtilen hizmet şartlarını resmi yazı ile belgelemek zorundadır. Belgelenemeyen başvurular kabul edilmeyecektir.