Günlük Geçici görevde yevmiye harcırah hesabı

Bir günlük süreksiz hizmette yevmiye harcırah hesabı , gün içinde yapılan muvakkat vazifelerde gündelik hesabı nasıl yapılır, memur hangi saatte dönerse ne kadar harcırah alır?

Günübirlik Görevlendirmelerde Harcırah

Kamu vazifelilerinin günübirlik görevlendirmelerinde kendilerine verilecek harcırah fiyatının hesabında devir vakit kusurlu pratikler olmaktadır. Bu metnimizde, günübirlik görevlendirmeler için yevmiye ödemesinde ja nasıl yapılmalıdır sorusuna mevzunun ana hatlarıyla yanıt vermeye çalışacağız.

Geçici hizmetle memuriyet mahalli dışına çıkan çalışana ödenecek harcırah, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği” başlıklı 39 hususunda;

“Resmi bir hizmetle memuriyet mahalli içinde bir alana gönderilenlere gündelik verilmez. Muvakkat bir vazifeyle memuriyet mahalli dışındaki bir alana gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğlen (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği vakitlerinden birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 nispetinde ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.” kararı konum almaktadır.

Bu unsur kararına nazaran kimseye verilecek gündelik ölçüsü kişinin memuriyet mahalli dışında geçirdiği mühlet ile orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;

Memur ya da hizmetli süreksiz vazifeyle memuriyet mahalli dışında gönderilenlerden öğlen yemeği ve akşam vakitlerinden birisini geçirenlere gündeliklerinin 1/3’ü,

Memur ya da hizmetli muvakkat hizmetle memuriyet mahalli dışında gönderilenlerden öğlen ve akşam vaktinin ikisini geçirenlere gündeliklerinin 2/3’ü,

Geceyi de geçirenlere harcırahlarının tamamı verilir. Gece vakti kavramı ile ilgili unsurda düzenleme yapılmamış olup bu kavramdan ne anlaşılması gerektiği daha evvel yayınlanan makalemizde detaylıca izaha çalışılmıştı.

Burada, bireye ödenen harcırah meblağının memuriyet mahalli dışında geçen mühlet ile hakikat orantılı olduğunu net olarak görüyoruz.

Bu bahisle ilgili olarak pratikte sıkça günahlı süreçler yapıldığını görüyoruz. Gerek mevzuatın yanlış yorumlanması gerekse kurumlarda yerleşik pratikler genel olarak bu günahların en büyük sebepleridir. Kurum çalışanlarında oluşan memuriyet mahalli dışında çıkılır çıkılmaz harcırah ödemesi yapılır fikri de kusurlu ödemelere sebep olan ögelerden birisidir. Günübirlik görevlendirmelerde gündelik fiyatı hesaplanırken yapılan cürümlerden en ziyade rastlanılanları ise;

1-Sabah memuriyet mahallinden ayrılan memur ya da hizmetlinin görev mahalline saat 13.00’dan evvel dönmesine karşın 1/3 harcırah ödenmesi,

2-Sabah memuriyet mahallinden ayrılan memur ya da hizmetlinin mesai saatinden sonra lakin 19.00’dan evvel memuriyet mahalline dönmesine karşın 2/3 harcırah ödenmesi,

3- Memur ya da hizmetlinin geceyi de memuriyet mahalli dışında geçirmediği halde saat 24.00’dan sonra vazife mahallinden döndüğünde tam yevmiye verilmesi,

4-Öğle yemeği (13.00) vaktinden sonra vazifeye çıkıp saat 19.00’dan sonra memuriyet mahalline dönen çalışana 2/3 yevmiye verilmesi

5-Memur ya da hizmetlinin memuriyet mahalli dışında geçirdiği vadeyi dikkate almaksızın 1/3 yevmiye verilmesi,

Uygulamada karşılaşılan yanlışları çoğaltmak mümkün olmakla birlikte günübirlik görevlendirmelerde en sık tespit edilen yanlışlar bunlardır.

Konuya ait birkaç örnek verecek olursak;

A- Muvakkat vazifeli olarak x kazasından y vilayetine giden ¼ noktasında ve gündeliği 37,25-TL olan işçinin aşağıdaki farklı gidiş-dönüş saatlerine nazaran alması gereken harcırah ne kadardır?

1-Gidiş Saati:08.30

Dönüş Saati:12.50

Bu işçi kanunun 39. Unsurunda yan alan karara nazaran, yemek saatlerinden en az birisini memuriyet mahalli dışında geçirmediği için kendisine yevmiye ödenmez. Bu şahsa yalnızca gidiş-dönüş yol bedeli ödenir. Kurum aracıyla gitmişse yol ecri de ödenmez. (Bundan sonraki örneklerde yol bedeli ihmal edilecek, yalnızca gündelik meblağı ile ilgili açıklama yapılacaktır. )

2-Gidiş Saati:08.30

Dönüş Saati:18.00

Bu işçiye ödenecek yevmiye fiyatı müstehak olduğu gündeliğinin 1/3’üdür.

3-Gidiş Saati:13.30

Dönüş Saati:19.30

Bu çalışana ödenecek yevmiye meblağı müstehak olduğu gündeliğinin 1/3’üdür.

4-Gidiş Saati:08.30

Dönüş Saati:00.30

Bu işçiye ödenecek yevmiye meblağı müstehak olduğu gündeliğinin 2/3’üdür.

Görevlendirme vadesinin 24 saati geçmesi halinde ise bu hususa nazaran değil kanunun sair hususlarına nazaran süreç yapılması gerekmektedir. Bu husus yalnızca günübirlik görevlendirmelerde uygulanmaktadır.

 

Kaynak ; mevzuatinyeri