Hemşire Doluluk Oranı %81

0
33

22/03/2019 tarihinde bazı yerel basın-yayın organlarında yer alan “Hastanede Hemşire Krizi” başlıklı haber hakkında İl Sağlık Müdürlüğümüzün açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Müdürlüğümüze bağlı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 750 yatak kapasiteli olup Bakanlığımız Kadro Standartları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge’de belirlemiş olduğu hemşire kadro sayısı 737’ dir.  Hali hazırda kadrolu olarak çalışan hemşire sayısı 591 kişidir. Mevcut durumda hastanemiz hemşire doluluk oranı %81 dir.

02/11/2011 tarih 28103 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı illerde İl Sağlık Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olarak üçlü yapıya dönüştürülmüştür. Bu bağlamda İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün personel kadroları belirlenmiş ancak Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinin hizmetini yürütecek personelin bağlı sağlık tesislerinden geçici görevlendirme yapılarak yürütülmesi uygun görülmüştür. Çorum İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği Kasım 2012 itibariyle kurulmuş olup hizmetleri yürütecek personel bağlı sağlık tesislerinden görevlendirme yapılarak hizmet vermeye başlamıştır.

25/08/2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı İlimizde İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı olarak belirlenmiştir. Yeni yapılanma esnasında mülga İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü kadrolu personeli ile Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğinde geçici görevli personeller planlama yapılarak hizmetlerde aksama olmayacak şekilde başkanlıklara dağıtılmış olup ihtiyaç fazlası olan geçici görevli personellerin geçici görevlendirmeleri iptal edilerek kadro görev yerine iade edilmiştir.

       Yeni yapılanmadan itibaren Müdürlüğümüze geçici görevlendirme yapılmamıştır.  Geçici görevlendirmesi devam eden personellerin görevlendirmeleri de Bakanlığımızın belirlemiş olduğu mevzuat çerçevesinde devam etmektedir.01.01.2018 tarihinden itibaren kadrosu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olup Müdürlüğümüzde geçici görevli çalışan hemşire sayısı 12’dir. Yerel basında iddia edildiği gibi İl Sağlık Müdürlüğümüzde geçici görevle çalışan hemşireler özellikli birimler olan acil, ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz v.b. birimlerde çalışan personellerden değildir. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin özellikli birimlerinin işlerini aksatacak şekilde bir görevlendirme İl Sağlık Müdürlüğümüzce yapılmamıştır. Geçici görevle çalışan hemşireler Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte diğer hastanelerin iş ve işlemlerini yürütmek üzere görev yapmakta olup Hemşirelik mesleğinin gerektirdiği alanlarda (evde sağlık hizmetleri, ilaç ve tıbbi cihaz hizmetleri, hasta ve çalışan hakları, v.b. ) hizmet vermektedirler.

           01/01/2018 tarihinden bu güne kadar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine çeşitli branşlarda olmak kaydıyla 215 adet sağlık personeli atanmış olup bu süre zarfında 138 sağlık personeli hastaneden ayrılmıştır. Ayrıca 112 Acil Sağlık İstasyonlarında çalışan ATT ve Paramediklerden gebelik, doğum ve süt izni durumları olanlar ambulanslarda görev yapamadığından durumlarına uygun birimlerde görev yapmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçici görevlendirme yapılmaktadır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here