Hemşire Öğretim Görevlisi Alımı

0
57

Hemşire Öğretim Görevlisi Alımı

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan (Yabancı Diller Yüksekokulu/Yabancı Diller Bölümü/Yabancı Diller Anabilim Dalı için ilan edilen dilden en az 80 puan) almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

4- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 38 inci maddesi uyarınca, 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır.

SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınav Takvimi

İLAN YAYIM TARİHİ10 Temmuz 2019
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ10 Temmuz 2019
SON BAŞVURU TARİHİ24 Temmuz 2019 (Mesai Bitimi)
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ31 Temmuz 2019
*GİRİŞ SINAVI05 Ağustos 2019
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ08 Ağustos 2019
SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİbatman.edu.tr/

*Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca 2019/05 İlan nolu kadrolar için sadece sözlü diğer kadrolar için sadece yazılı sınav yapılacaktır.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İlan NoBirimBölümAnabilim Dalı / ProgramUnvanAd.DrcAles PuanıAles Puan TürüYab. Dilİlanda Aranan Özel Şartlar
2019/01RektörlükÖğr. Gör. (Uygulamalı Birim)1670SAY50Kimya bölümü lisans mezunu olmak, Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. UV-VIS, ICP-OES, HPLC, GC ve GC-MS cihazlarının kullanıcı eğitim sertifikalarından en az üçüne sahip olmak ve lisans mezuniyetinden sonra gıda kimyası analizleri alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu SGK dökümü ile belgelemek.
2019/02RektörlükÖğr. Gör. (Uygulamalı Birim)1670SAY50Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, Gıda Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. HPLC, GC ve UV-VIS cihazlarının kullanıcı eğitim sertifikalarına sahip olmak ve lisans mezuniyetinden sonra gıda mikrobiyolojisi alanında 1 (bir) yıl deneyim sahibi olduğunu SGK dökümü ile belgelemek.
2019/03Sağlık YüksekokuluHemşirelikHemşirelikÖğr. Gör. (Ders Verecek)1570SAY50Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Çocuk Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/04Sağlık YüksekokuluHemşirelikHemşirelikÖğr. Gör. (Ders Verecek)1670SAY50Sağlık Bilimleri, Hemşirelik Fakülteleri veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Lisans mezunu olmak ve Cerrahi Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2019/05Yabancı Diller YüksekokuluYabancı DillerYabancı DillerÖğr. Gör. (Zorunlu Ortak Ders)2670SAY SÖZ EA80İngiliz Dili ve Edebiyatı/ İngiliz Dili ve Eğitimi/ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık/İngiliz Dil Bilimi veya İngilizce Öğretmenliği alanların birinde tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.
2019/06Beden Eğitimi ve Spor YüksekokuluAntrenörlük EğitimiAntrenörlük EğitimiAraştırma Görevlisi1670SAY SÖZ EA50Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
2019/07Mühendislik – Mimarlık FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıAraştırma Görevlisi1570SAY50Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.
2019/08Mühendislik – Mimarlık FakültesiElektrik- Elektronik MühendisliğiElektrik TesisleriAraştırma Görevlisi1570SAY50Elektrik Tesisleri bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2019/09Mühendislik – Mimarlık FakültesiMakine MühendisliğiTermodinamikAraştırma Görevlisi1570SAY50Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Enerji, Termodinamik veya Otomotiv bilim dalların birinde doktora yapıyor olmak.
2019/10Mühendislik – Mimarlık Fakültesiİnşaat MühendisliğiUlaştırmaAraştırma Görevlisi1670SAY50Ulaştırma bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2019/11İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisat PolitikasıAraştırma Görevlisi1770EA50İktisat alanında lisans mezunu olmak ve İktisat Politikası alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
2019/12İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset ve Sosyal BilimlerAraştırma Görevlisi1670EA50Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü veya Kamu Yönetimi bölümü lisans mezunu olmak ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2019/13İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası İlişkilerSiyasi TarihAraştırma Görevlisi1770EA50Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans mezunu olmak ve Ortadoğu Çalışmaları Programında doktora yapıyor olmak.
2019/14İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirAraştırma Görevlisi1670SÖZ50Tefsir alanında doktora yapıyor olmak.
2019/15Güzel Sanatlar FakültesiSinema Ve TelevizyonSinema ve TelevizyonAraştırma Görevlisi1670SÖZ50Yeni Medya bölümü lisans mezunu olmak. Radyo, Tv ve Sinema Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.
1- Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) (Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi için) Form adresi belgeler kısmında yer almaktadır.
2- Özgeçmiş,
3- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
6- Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)
7- Lisansüstü eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için)
8- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
9- Nüfus cüzdan fotokopisi,

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanda belirtilen başvuru adresine şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır. İlgili birime ve süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3- Aslı veya onaylı sureti istenilen belgelerin tümünün veya herhangi birisinin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5- İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, hafızlık belgesi vb.) başvurularına kanıtlayıcı belgeleri eklemeleri zorunludur.
6- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here