Hemşireden Eş Durumu Kazanımı

0
30

Hemşireden Eş Durumu Kazanımı

Ancak Bakanlık ek kadro bulunmadığı için reddetti. Bunun üzerine hemşire, İzmir 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme aile birliğinin korunması için A.Ş.’nin, Sağlık Bakanlığı teşkilatına alınarak atamasının yapılmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde özetle şunlar kaydedildi:

EŞ DURUMU GÖZETİLMELİ
“Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Davacı eşinin polis olarak Van iline atanması nedeniyle başka bir ile naklinin mümkün olmadığı açık. Aile bütünlüğünü muhafaza etmek bakımından davacının eş durumu mazeretinin davalı idarece gözetilmesi, hem aile birliğinin korunması hem de kamu hizmetinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması, yine polis eşinin görev yerinin sürekli değişeceği göz önünde bulundurulduğunda kurum değişikliği talebinin reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan aile birliğinin korunması gerektiğine ilişkin mevzuat dikkate alındığında, dava konusu işlemlerin davacı açısından telafisi güç zararlara sebebiyet vereceği hususunda da duraksamaya yer bulunmamaktadır.”

İYİ BİR ÖRNEK
TÜRK Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kararı şöyle yorumladı: “Eş durumu tayinlerinde herhangi bir kısıtlamanın kabul edilmesi yanlıştı. Kamu çalışanlarının herhangi bir sebep ileri sürülerek iş ve eş arasında bir tercihe zorlanması kabul edilemez. Nitekim kazandığımız mahkeme kararında da buna vurgu yapılarak herhangi bir kısıtlama olmaması gerektiği ifade edilmiştir. İyi bir örnektir. Kamu idaresi, eş durumu tayininde yaşanan sıkıntılara bir son vermelidir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here