Hemşireye Direk Dava Açılamaz

Hemşireye Direk Dava Açılamaz

Yargıtay, dördüncü Hukuk Dairesi, kararda şu ifadelere yer verdi:

Kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesi, ilgili kamu kurumunun hizmet kusurunu oluşturur. Bu durumda sorumlu, kamu görevlisinin emrinde çalıştığı kamu kurumu olup dava o kurum aleyhine açılmalıdır.”

Yargıtay, davaya konu edilen olayda bir kamu kurumunda hemşire olan davalının, görevi kapsamında, hastaya iğne yaparken, kusurlu eylemi sonucu davacının ayağına zarar verdiğinin ileri sürüldüğünü, somut olayda hemşireye husumet yöneltilemeyeceğini, gelecekte rücu kaydıyla ilgili kuruma dava açılabileceğine hükmetti.

Bu konuda Hukuk Genel Kurulu, kamu sağlık çalışanlarının görevi sırasında ve yetkilerini kullanırken işledikleri taksirli fiillere ve ihmal iddialarına ilişkin davalarda, hizmet kusuru bulunduğu varsayımından hareket ederek davaların kamu sağlık kurumlarına karşı açılması yönünde karar veriyordu.

Bahsedilen davada ise Yargıtay hemşirenin hatalı enjeksiyon uyguladığı iddiasını da salt kişisel kusur olarak değil görev kusuru olarak nitelendirmiştir. Daha önce de sezaryen ameliyatında karında gazlı bez unutulması görev kusuru olarak kabul edilmişti, kişisel kusur bulunmadığı sonucuna varılmıştı.