İki yıl hizmet karşılığında ilave 1 kademe alan İller

0
40

İki yıl hizmet karşılığında ilave 1 kademe alan İller

Kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde görev yapan bazı memurlar, her iki yıl hizmet karşılığında ilave 1 kademe alıyor.

Kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde görev yapan Devlet memurlarına her iki yıl hizmetleri karşılığında ilave kademe ilerlemesi verilirken, o yerlerde görevli memurların tamamı bu uygulamadan yararlanamamaktadır.

Devlet memurlarının kazanılmış kademe ilerlemesi yapabilmeleri için bulundukları kademede en az 1 yıl çalışmaları, derece yükselmesi yapabilmeleri için ise bulundukları derecede en az 3 yıl ve bu derecenin üçüncü kademesinde en az 1 yıl bulunmaları gerekirken, bazı memurların her iki yıllık hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe alarak 2 yılda bir derece yükselmesi yapmaları mümkün olabilmektedir.

İki yıl hizmet karşılığı ilave kademe ilerlemesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre; yer değiştirme suretiyle atanma uygulamaları kapsamında belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürelerin her iki yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir.

Öte yandan, 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; atama ve yer değiştirme yönetmeliklerine göre zorunlu atama kapsamında olup da kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illere (Erzurum ve Artvin illeri dahil) herhangi bir nedenle isteği üzerine atanan personelin de 2 yıl hizmet karşılığı 1 ilave kademe yapabileceğine ilişkin hükümler yer almıştır.

Kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerdeki hangi memurlar ilave kademe alıyor?

Konuya ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun ve 150 Seri No’lu Tebliğin ilgili hükümlerini birlikte değerlendirdiğimizde, kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde görev yapan memurların sadece bazılarının 2 yıl hizmet karşılığı ilave bir kademe alacakları görülmektedir.

Her iki yıl hizmet karşılığında ilave bir kademe ilerlemesi yapılabilmesi için;

-Devlet memurunun, kurumu tarafından çıkarılan özel düzenlemelere göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması gerekir.

-Bu memurun, kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde görev yapıyor olması (zorunluluk, eş durumu, kendi isteği ve benzer sebeple) gerekir.

-Bu memurun, kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde (farklı yerler olabilir)fiilen görev yaparak geçirdiği sürelerin (yıllık izin süresi dahil) 2 yıldan az olmaması gerekir.

Öte yandan, zorunlu yer değiştirme kapsamında olmayan memurların yanı sıra; aday memurlar, istisnai memurlar, Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında olan memurlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil memurları da kalkınmada 1.derece öncelikli yerlerde görev yaptıklarında, bu statülerdeki hizmet süreleri karşılığında ilave kademe ilerlenmesi yapamamaktadır.

Bazı memurların her 2 yıl hizmet süresi karşılığında ilave kademe alabildiği yerler
1.Adıyaman 11.Bitlis 21.Hakkari 31.Malatya 41.Sinop
2.Ağrı 12.Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada) 22.Iğdır 32.Mardin 42.Sivas
3.Aksaray 13.Çankırı 23.Kahramanmaraş 33.Muş 43.Şanlıurfa
4.Amasya 14.Çorum 24.Karabük 34.Nevşehir 44.Şırnak
5.Ardahan 15.Diyarbakır 25.Karaman 35.Niğde 45.Tokat
6.Artvin 16.Elazığ 26.Kars 36.Ordu 46.Trabzon
7.Bartın 17.Erzincan 27.Kastamonu 37.Osmaniye 47.Tunceli
8.Batman 18.Erzurum 28.Kırıkkale 38.Rize 48.Van
9.Bayburt 19.Giresun 29.Kırşehir 39.Samsun 49.Yozgat
10.Bingöl 20.Gümüşhane 30.Kilis 40.Siirt 50.Zonguldak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here